ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Skrinlegges nye E6?

Malvik APs nei kan velte hele prosjektet

Omfattende: Malvik Arbeiderparti mener Nye Veiers planer vil før til en for stor inngripen i Malvik. Dermed kan det bli nei til utbygging i kommunestyret. Og om Malvik sier nei, da kan prosjektet rakne helt. Foto: Nye Veier/Illustrasjon

Malvik AP sier nei til Nye Veiers planer. Det kan bety slutten for bygging av nye E6 mellom Ranheim og Åsen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 04.06.2020 kl 20:57

ANNONSE
Annonse

Torsdag ble det offisielt. Malvik AP sier nei til Nye Veiers planer for utbyggingen av nye E6 gjennom kommunen. Fra før er det kjent at SV, Rødt og MDG også vil stemme mot forslaget i kommunestyret og dermed kan hele utbyggingen stoppes.

– Vi har hele tiden vært åpne for at den nye veien skal komme. Men vi ser at slik planene framstår i dag, så vil utbyggingen føre til en for omfattende nedbygging av matjord på Leistad til at vi kan være med på det, sier ordfører i Malvik, Trond Hoseth.

Partiet stiller seg også negative til at veien, som skal holde 110 kilometer i timen gjennom Hommelvik, ikke legges i tunnel men åpent i en såkalt dagsone.

– Når Nye Veier planlegger en firefelts motorvei liggende åpent i landskapet, så vil dette ha en svært stor påvirkning på befolkningen i Hommelvik. Hoseth innser at et nei fra Malvik kan bety at hele prosjektet skrinlegges.

– De andre kommunene må stå for sine vurderinger. For oss er det som er best for innbyggerne i Malvik det viktigste. Hommelvik skal være et sted folk flytter til og ikke et sted folk flytter fra.

Saken fortsetter under lydfila:

Nok av prosjekter

Nye Veier er klare til å starte anleggsarbeidene umiddelbart etter at reguleringsplanene er vedtatt, sier direktør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan, til Adresseavisen.

– Dersom Malvik kommune sier nei til planene kan imidlertid nye E6 mellom Ranheim og Værnes bli kraftig utsatt i tid.

Han sier videre til avisa at det er nok av veiprosjekter som er klare for igangsettelse, og at Nye Veier vil rette fokuset mot disse, dersom Malvik sier nei.

Katastrofe

Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, mener det vil være en katastrofe dersom kommunestyret i Malvik nå sier nei. Ikke bare for Stjørdal men for hele Trøndelag. Kommunestyret i Stjørdal vedtok - ikke uten protester - å gå for firefelts motorvei, mye på grunn av den økonomiske situasjonen som har oppstått i kjølvannet av koronakrisa.

– Vi trenger prosjekter som øker lønnsomhet, verdiskapning og kjøpekraft. Dersom vi ender med et nei til denne utbygningen, så vil det være katastrofalt.

Avveining

– Det er åpenbart at en utbygning av en slik størrelse vil ha negative sider, mener Vigdenes og sier at han har forståelse for at Malvik ønsker å jobbe for å få en best mulig løsning.

– Men dette handler om å gi og ta. Også Stjørdal har inngått kompromisser for å få landet vedtaket. Han nevner en utfylling i bukta ved ved Hell-stranda som eksempel og sier at denne konsekvensen isolert sett ikke er ideell.

– Her handler det om samfunnsøkonomi i en svært krevende periode. I tillegg er også sånn at om E6-utbyggingen ikke blir gjennomført, så vil dette føre til at også andre deler av infrastrukturen i landsdelen vil lide. Dette fordi Nye Veier retter fokuset mot regioner vi konkurrerer mot og som står med åpne armer for å ta i mot investeringene.

Krisemaksimering

Det har også vært en viss motstand mot utbyggingen i Stjørdal. Vedtaket for utbyggingen ble derfor fattet med et tilleggsforslag som sier at det skal gjøre en forundersøkelse som utreder hvilke konsekvenser utfyllingen ved Hell-stranda får for den utrydningstruede sjøørreten.

- Uttalelsene fra Malvik SP og AP tyder på at de vil sette innbyggernes beste foran en miljøødeleggende utbyggingsplan fra Nye Veier. Det er bra, og det står det respekt av, skriver Stjørdal SVs Morten Harper i en e-post til Nea Radio.

- Ivar Vigdenes krisemaksimerer og henger fast i gamle, grå tanker om transport og næringsutvikling. Det vi trenger nå for å få økonomien i gang er en grønn omstart med prosjekter som bygger et klimasmart samfunn for framtida. Da skal vi styrke jernbanen i stedet for motorvei. Energisparing og solceller på kommunale bygg. Trygge og gode sykkelveier. Miljøtiltak kan gi mange lokale arbeidsplasser. Flere fagfolk mener dessuten at Nye Veiers påstander om samfunnsøkonomisk nytte for firefelts vei med 110 km/t ikke holder vann. De påpeker tvertimot at en 2-3 felts vei med midtdeler koster langt mindre og er ikke mindre trafikksikker.

- Hvordan Vigdenes mener at Nye Veiers utbyggingsplan, med massiv utfylling i utløpet av Stjørdalselva, harmonerer med Stjørdals erklærte mål om å være en foregangskommune på miljø, er intet mindre enn en gåte.

Også Malvik Senterparti har signalisert at de kan komme til å be sin kommunestyregruppe stemme mot utbyggingen.

Nøkkelord

ANNONSE