Annonse
Nea Radio

Barnevernsreformen og samværssabotasje:

– Malvik må være seg sitt ansvar bevisst

Bekymret: Rikard Spets i Malvik Frp mener at barnevernet i Malvik ikke tar utfordringene rundt samværssabotasje på alvor. Foto: Anne Gundersen

– Det virker ikke som om barnevernet i Malvik forholder seg til utfordringene ved samværssabotasje, sier Rikard Spets (FrP).

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Rikard Spets er formannskapsrepresentant for FrP i Malvik. Han er bekymret for hva barnevernsreformen kan bety for barn som er utsatt for samværssabotasje.

– I fjor vedtok kommunestyret med overveldende flertall at samværssabotasje er et folkehelseproblem. Men i formannskapet denne uka var signalene fra fagmiljøet at de ser dette som et privatrettslig anliggende.

Da Spets stilte spørsmål om hvor mange barn i barnevernets system det er som er rammet av samværssabotasje, kunne ikke representanten fra barnevernet svare på dette.

– Det gjør meg bekymret at de ikke ser ut for å forholde seg til denne problemstillingen.

Tøffe tall

– Både nasjonale og internasjonale studier viser at barn som er utsatt for denne type omsorgssvikt er 500 % overrepresentert i selvmordsstatistikk. 85 % har adferdsvansker og 7 av ti barn i fosterhjem kommer fra familier der samværssabotasje er en del av problematikken.

Spets mener at dette er noe barnevernet i Malvik må ta på største alvor.

– Målet med reformen er å gi mer ansvar til kommunene. Her er man tett på familiene, noe som gir muligheter for at problemer blir fanget opp tidligere. Når det kommer til barn som opplever samværssabotasje, så fordrer det at barnevernet må erkjenne at dette er et folkehelseproblem.

kommuneøkonomi

Når barnevernsreformen trer i kraft 1. januar 2022 overføres både det faglige og økonomiske ansvaret til kommunene.

– I alle barnevernssaker er det viktig å komme inn tidlig, noe som er et av målene med reformen. Men som sagt så må man erkjenne at samværssabotasje eksisterer i stor skala og også hvilke konsekvenser dette kan få for barna. Slik det blir nå vil det også få store konsekvenser for kommuneøkonomien dersom man feiler her. Da må man gå inn med tyngre tiltak på et senere tidspunkt, og det kommer til å koste, sier Rikrad Spets.

Hør intervjuet med Rikard Spets i avspilleren under:

Annonse