Annonse
Nea Radio

SMN:

Malvik kommune forlenger med SMN

Fra venstre Tor Helge Hansen, ass. banksjef SpareBank1 SMN, Carl-Jakob Midttun, rådmann Malvik kommune, Bertil Halsen, banksjef samfunnssektor SpareBank1 SMN, Einar Spjøtvoll, økonomisjef Malvik kommune. Foto: SpareBank1 SMN

SpareBank 1 SMN er gjenvalgt som hovedbank for Malvik kommune i tre år, og med opsjon om forlengelse i enda ett år.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

SpareBank 1 SMN vant anbudskonkurransen om å være hovedbank for Malvik kommune.

Pris, service, teknisk bistand og rådgiving var kriteriene ble lagt til grunn. I tillegg til SpareBank 1 SMN deltok også DNB i konkurransen.

SpareBank 1 SMN leverte ifølge kommunen det beste tilbudet, og dermed videreføres det langvarige samarbeidet mellom kommunen og banken.

- Vi er glad for at Malvik kommune gjenvelger oss som hovedbank, og vi takker for tilliten. Vi skal fortsette med å levere gode og effektive banktjenester til glede for kommunen og innbyggerne i Malvik, sier ass. banksjef Tor Helge Hansen i SpareBank 1 SMN.

- Malvik er en kommune i sterk vekst og representerer et svært interessant område for banken. Dette er en fjær i hatten for oss lokalt, og avtalen gir oss gode muligheter til å satse videre, sier Hansen.

Avtalen omfatter alle virksomheter tilknyttet Malvik kommune. SpareBank 1 SMN skal håndtere kommunens pengestrøm fordelt på ca. 68.000 betalingstransaksjoner årlig. I tillegg er det i anbudsgrunnlaget lagt til grunn et årlig innskuddsvolum på 170 millioner kroner som banken skal forvalte.

SpareBank 1 SMN har gjennom å vinne anbudskonkurransen om Malvik kommune styrket sin nummer 1-posisjon i offentlig sektor. Banken er nå hovedbankforbindelse for i alt 44 kommuner i Midt-Norge.