ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Debatt:

Malvik Høyres Eva Lundemo Fosmo med e-post til gruppelederne

Innlegg: Eva Lundemo Fosmo er gruppeleder i Malvik Høyre. Foto: Malvik Høyre

Her kan du lese e-post fra Malvik Høyres Eva Lundemo Fosmo til alle gruppeledere i Malvik Kommune.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Hei!

Da saken "Tiltak for økt aktivitet og reduserte kostnader for innbyggere og næringsliv i Malvik kommune" ble behandlet i formannskap, den 15.04.2020 ble jeg, på vegne av Malvik Høyre, oppfordret til å sende ut en argumentasjon på to av punktene vi stilte i nevnte møte.

Den oppfordringen tar vi selvfølgelig, og derfor denne e-posten til dere gruppeledere.

Vi selvfølgelig sette stor pris på om dere også tar dere tid til å ta en titt på de andre forslagene Malvik Høyre stilte, og se om dere kan vurdere å støtte noen av disse når dette skal behandles i kommunestyremøte 27.04.2020.

Her kan dere lese alle forslagene:

http://innsyn.malvik.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=920&documentTypeId=MP&sourceDatabase=EPHORTE

Dette er de punktene vi ble oppfordret til å utdype:

Nytt punkt 1. f

Malvik Høyre forslo følgende:

Malvik Kommune bevilger Kr. 100 000.- i midler til kommunale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket. Kurs i blant annet kortreist mat, produktutvikling og lignende innen landbruket. Finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Argumentasjon:

Landbruket i Malvik har mye å hente på videreforedling av sine produkter. Vi ser bl.a. hva de har klart å få til på Den Gylne Omvei på Inderøy.

Det finnes ulike miljøer i Norge som kan bistå med kompetansehevning innenfor området.

Matnavet på Mære Landbruksskole er ett aktuelt miljø å kople opp for gjennomføring av kurs.

Har vært i kontakt med de vedr hva man kan få til, og de sier følgende:

«Der er det mange muligheter og mange aktuelle partnere. Matnavet stiller gjerne opp og kan tilrettelegge sammen med kommunen for mobiliseringsmøter f.eks. landbrukskurs er også greit å få til. Viktig å få oversikt over målgruppa slik at en får skreddersydd etter behov.»

Litt om Matnavet:

Matnavet på Mære tilbyr kompetanse og beslutningsstøtte som bidrar til økt lokal verdiskaping av mat og drikke. Vår målgruppe er produsenter med gårdstilknytning, samt små og mellomstore foredlingsvirksomheter.

Matnavet på Mære er ett av fem kompetansenettverk for lokalmat i Norge; Nord, Sør, Øst, Vest og Midt. De leverer variert kompetanse og spesielt matfaglig kunnskap, til produsenter i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Kompetansenettverket for lokalmat i Norge, ble opprettet i 2002.

Oppdragsgiveransvaret til Kompetansenettverket lokalmat ligger til de fem fylkeskommunene som koordinerer arbeidet. Dette sikrer at nettverkene leverer et helhetlig og godt nasjonalt kompetansetilbud til næringen.

Matnavet på Mære har kontorer på Mære landbruksskole i Trøndelag. Ved å være en del av utviklingsavdelingen ved skolen er vi tett på all FoU-aktivitet som skjer i samspillet mellom skolen, gårdsbruket, forskningsaktørene og de store utstyrs- og næringsaktørene i Trøndelag.

Sammen med våre matfaglige eksperter har vi bred erfaring fra næringsmiddelbransjen.

Gjennom snart 20 år har vi som kompetansenettverk hatt daglig dialog med lokalmatprodusentene i regionen. Vi kjenner derfor produsentenes utfordringer og behov.

Vår nærhet til produsenter, fagnettverk og partnerskap, bidrar til at vi kan utvikle og levere skreddersydd kompetanse til både nye og etablerte lokalmatprodusenter i regionen.

Kompetanse er viktig for å skape resultater i verdikjeden lokalmat. Fagkunnskap gir økt innsikt og forståelse, resultat, kvalitet styring og gir trygghet i produksjon og lønnsomt salg av produkter og tjenester for lokalmatprodusentene!

--------------

På bakgrunn av den vanskelige tid vi er inne i, er det riktig tidspunkt å gi en utstrakt hånd, i form av dette tilskudd, for å bidra til en styrket næring. Vi har i denne korona-tid sett viktigheten av å være mest mulig selvforsynt.

Nytt punkt 1. g

Malvik Høyre forslo følgende:

Malvik Kommune bevilger Kr. 100 000.- til å tilby digitale kurs/kompetansehevning som sikrer at frilansere, selvstendig næringsdrivende og andre grupper kan styrke sin kompetanse i ei tid med lite oppdrag. Finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Argumentasjon:

Som i punkt 1f , er dette tenkt som en støtte til kompetansehevning for disse sårbare gruppene, slik at de står bedre rustet til videre drift når krisen er over. Det som er utfordringen her, er at man ikke kan støtte seg på ett fagmiljø, for å få denne kompetansehevningen, da aktuelle søkere kan komme fra helt ulike næringer.

På bakgrunn av dette, foreslår vi at denne gruppen selv får vurdere aktuelle kurs som er relevant, og søke om tilskudd til kursavgifter innenfor rammen på denne bevilgning.

Maks kursstøtte pr søknad kr. 10 000.-.

Det bes om at Malvik Kommune har romslig tiltro til den enkeltes vurdering av hvilke kurs som er relevante. En søknad må inneholde er redegjørelse for hva kurset går ut på, og hvilke positive virkninger dette vil ha for den enkelte.

Da håper jeg dere har fått litt mer "kjøtt på beinet" vedrørende disse punktene, og velger å støtte dette når det kommer til behandling i kommunestyremøte.

Med vennlig hilsen

Eva Lundemo Fosmo

Nøkkelord

ANNONSE