ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Kommunestyret på Røros:

Lover fokus på skole

Sigrid Meli Simensen: - Under dialogkonferansen i mai så ble vi i kommunestyret enige om å ha skole som et av tre prioriterte områder som vi skal satse på i det kommende budsjettarbeidet. Det må vi følge opp. Foto: Ola Dragmyrhaug

I kveldens kommunestyremøte på Røros var det flere av representantene som lovte å ha fokus på skolene i kommunen frem mot det nye budsjettet som skal vedtas i november.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 29.10.2021 kl 14:11

- Vi ser at det er for trange rammer for skolene. Vi skal ha flere møter fremover og økonomisjefen skal informere oss slik at vi får bedre oversikt over hvor det kan være penger å hente, sier Sigrid Meli Simensen fra Senterpartiet til Nea Radio.

Etter det ble kjent at Røros skole sliter med både lærertettheten og med penger til lærebøker kom FAU med et åpent brev til kommunestyret på Røros der de uttrykker sin bekymring om situasjonen.

Etter tilstandsrapporten om skolene på Røros ble presentert til kommunestyret var de fleste fornøyd med resultatene og arbeidet som gjøres i skolene i Røros kommune. Blant annet så har tallene for mobbing gått ned. Likevel balanserer man på en økonomisk knivsegg i forhold til det som er forsvarlig drift.

I budsjettkonferansen tidligere i år så ble det vedtatt at skole skulle være et av tre økonomiske satsingsområder i årets budsjettarbeid.

- Under dialogkonferansen i mai så ble vi i kommunestyret enige om å ha skole som et av tre prioriterte områder som vi skal satse på i det kommende budsjettarbeidet. Det må vi følge opp, sa Sigrid Meli Simensen videre.

Mål om lærertetthet over normen

Arbeiderpartiets Jon Anders Kokkvoll påpekte at man har vedtatt at man skal ha en lærertetthet over normen i skolene i kommunen og at man ikke har det i dag.

- Kommunestyret har vedtatt at vi skal ha som mål om å ha en lærertetthet over normen. Lærertettheten ved Røros skole er nå under normen. Ved oppvekstsenterene i Brekken og Glåmos ligger man over normen. Politisk har vi fredet skolene i Brekken og Glåmos frem til 2027. Jeg registrerer at ikke alle i kommunen er enig i den prioriteringen. FAU ved Røros skole har uttrykt bekymringer rundt det med lærertettheten og skolemateriell. Jeg vil bare oppfordre til at det ikke utvikler seg til mishagsytringer om at andre stikker av med ressursene. Vi må ta den bekymringen fra Røros FAU på alvor når budsjettkabalen skal legges. I dag er lærertettheten for lav når vi skal ha en lærertetthet over normen. Hvis vi ikke når det målet så må det da justeres, sa Kokkvoll.

Hør debatten om rørosskolen her:

Nøkkelord

ANNONSE