Annonse
Nea Radio

Lovende kornavlinger

Treskingen av høstbygget har startet for kornbonden Hans Oskar Gudim, og landbruks- og matminister Olaug Bollestad fikk være med. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Ekstremtørken i fjor halverte kornavlingene, men i år ser de svært lovende ut, melder Norges Landbruksrådgivning. Fjorårets tørke gir noen fordeler i år med god jordstruktur og dreneringsevne i kornåkrene.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

– Klimaendringene gir landbruket nye utfordringer. Utvikling av nye kornsorter som er tilpasset norske produksjonsforhold og nye dyrkingsmetoder er viktig for kornproduksjonen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Fra 0 til 75 prosent selvforsyning av matkorn

Norsk Landbruksrådgivning melder om at det er store avlinger på høstbygget. Det er et godt tegn for resten av kornproduksjonen i år. På bare 30 år har Norge gått fra å importere 100 prosent av matkornet til i gode år å produsere rundt 75 prosent av det matkornet som vi forbruker her i landet.

Denne økningen kommer blant annet av forskning, utvikling og innovasjon. Et tett samarbeid mellom næringen og ulike institusjoner som NMBU, Nofima, Graminor, Norsk Landbruksrådgivning og NIBIO har gitt et godt utviklet matkorn.

Arbeidet har gitt bedre måter å produsere korn på og mer effektive produksjonsprosesser. Dette har gjort at selvforsyningen har blitt styrket som er til stor verdi for bonde, miljø og samfunn.

(Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet)

Annonse