ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Korona:

Lokale medier i krise

KRISE: - Nea Radio er beredskapsradio og MÅ fortsette drifta. Vi har tapt 1,5 millioner i reklameinntekter i mars, så permitterings-spøkelset henger også over Trøndelags største lokalradio, sier daglig leder Stian Elverum. Foto: Nea Radio

Flere lokalaviser og lokalradioer har vært nødt til å permittere ansatte på grunn av stort bortfall av reklameinntekter. Noen lokalradioer har til og med slått av senderne sine.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Flere lokalaviser og lokalradioer har vært nødt til å permittere ansatte på grunn av stort bortfall av reklameinntekter. Noen lokalradioer har til og med slått av senderne sine.

Medieorganisasjonene står nå sammen for å sikre den frie og uavhengige journalistikken under og etter koronakrisen. I et felles brev til Stortinget kommer de med forslag til hastetiltak.
Her beskrives

Nå-situasjonen

• En plutselig og brutal nedgang i annonseinntektene gjør situasjonen kritisk for alle kommersielle medier med en stor andel inntekter fra dette markedet. Foreløpige anslag viser opp mot en milliard kr i tap på annonsemarkedet i kommende måneder. Dette vil øke dersom situasjonen vedvarer.

• De fleste mediene har enten begynt å permittere ansatte eller vurderer å permittere. Dersom redaksjonelt ansatte permitteres, vil det raskt føre til at mediene ikke vil være i stand til å utføre sine oppgaver, med store negative konsekvenser for publikums mulighet til å få tilgang til fri og uavhengig journalistikk, og særlig lokale nyheter.

• Dette er en nå-beskrivelse, og situasjonen endrer seg raskt til det verre. Bransjen har selv satt i verk en rekke innsparingstiltak, hvor hovedfokus er å skjerme de redaksjonelle ressursene. Konsern og enkeltbedrifter avstår fra utbytte og bonuser.

• I denne spesielle situasjonen er også papiraviser viktige, fordi hovedmålgruppen er eldre og dermed en risikoutsatt gruppe. Skal disse utgivelsene kunne fortsette, er det avgjørende med tiltak som har umiddelbar effekt og som raskt kan iverksettes. Relevante tiltak må derfor ikke avgrenses til redaksjonelle stillinger, men også omfatte trykk og distribusjon.

Tiltakene vi ber om som må favne alle medier

• Kompensasjonsordning for dokumentert bortfall av annonseinntekter: inntil 600 mill. kr

• Ekstra mediestøtte som går utover og favner bredere enn dagens produksjonstilskudd, inkludert krisehjelp. Her må lokal- og nisjemedier prioriteres: inntil 200 mill. kr

• Midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift de neste fire månedene (to terminer): ca. 300 mill. kr

• Statlig kjøp av annonseplass til informasjon fra stat og kommuner i norske redaktørstyrte medier under lov om redaksjonell fridom i media: inntil 200 mill. kr • Raskest mulig iverksette mva-fritak for digitale tidsskrifter

Medienes samfunnsrolle

Et mangfold av lokale, regionale og nasjonale medier som informerer om det som skjer og avdekker kritikkverdige forhold, er helt sentralt i et demokrati. I den situasjonen Norge befinner seg nå, er det viktigere enn noen gang. Derfor handler ikke dette om å opprettholde mediebransjen som næring. Det handler om at vi i Norge både underveis og etter krisen skal ha frie og uavhengige medier som informerer, avslører og sørger for at ulike stemmer slipper til i debatten.

Brevet er undertegnet
Randi S. Øgrey, adm.dir. Mediebedriftenes Landsforening
Hege Iren Frantzen, leder Norsk Journalistlag
Arne Jensen, generalsekretær Norsk Redaktørforening
Tomas Bruvik, generalsekretær Landslaget for lokalaviser
Per Brikt Olsen, adm.dir. Fagpressen
Elin Floberghagen, generalsekretær Norsk Presseforbund
Pål Lomeland, daglig leder Norsk Lokalradioforbund

- Verst for lokalaviser og lokalradio

Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen er spesielt bekymret for de minste mediene.

Hør intervju med Åslaug Sem-Jacobsen (Sp).(Foto: Stortinget)

SV krever krisepakke for mediene

SV går inn for at stat og kommune sammen må kjøpe annonseplass i lokalaviser, radiostasjoner og nasjonale medier. På den måten kan det offentlige både redde en viktig samfunnsinstitusjon i krise, og sørge for at befolkningen får god og nødvendig informasjon i krisen, mener partiet.
- Mediene er viktigere enn på lenge. I en storflom av informasjon i krisetid er vi avhengige av de redaksjonsstyrte mediene til å være kvalitetssikrede kanaler for nyheter, styrt av presseetikken og journalistisk metode, sier storingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Hør intervju med Lars Haltbrekken (SV)(Foto: Stortinget)

- Kommuner og staten må kjøpe annonseplass i lokalavisa, lokalradioen og mediene ellers. Det gir sårt tiltrengte annonsekroner, og det offentlige får samtidig informert om alt fra smittevern til hjelpetilbud for de som rammes hardest av nedstengningen. Her kan de trønderske kommunene og fylkeskommunen gå foran, sier Haltbrekken.
- SV krever også at pressestøtten økes, og at det lages en kompensasjonsordning for de tapte annonsekronene nasjonalt. Den frie og undersøkende pressa er demokratiets grunnstein. Særlig i krisetider som nå ser vi hvor viktig mediene er for å gi oss kvalitetssikra informasjon styrt etter presseetikken, og nyhetsbruken har også økt mye under krisen. Vi har ikke råd til å miste mangfoldet vårt av medier og lokalaviser, derfor krever SV krisetiltak. Bortfallet av annonsekroner må kompenseres av fellesskapet. Det handler om å verne om demokratiet i krise, sier Lars Haltbrekken.

ANNONSE