Annonse
Nea Radio

Løft for samisk læremiddelproduksjon

Vidar Andersen er politisk nestleder i Norske Samers Riksforbund og møtende sametingsrepresentant. Foto: NSR

I sitt siste plenumsmøte for 2019 vedtok Sametinget sin handlingsplan for samiske læremidler for perioden 2020-2023.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

- Vi vil styrke de samiske læremiddelmiljøene, både gjennom et fokus på rekruttering og kompetanseheving. Gode fagmiljø vil være sentralt for gode faglige resultater, sier Vidar Andersen, møtende sametingsrepresentant og politisk nestleder i Norske Samers Riksforbund.

Læremiddelplanen kommer samtidig som regjeringen har lagt frem de nye læreplanene for grunnskole og videregående skole, som styrker samisk kultur og histories plass i skolen. 

- Fagfornyelsen stiller høye krav til kvaliteten på samiske læremidler, og Riksrevisjonen har også utfordret Sametinget på læremiddelproduksjon. Vi møter disse utfordringene ved å evaluere våre støtteordninger, og styrker læremiddelproduksjonen gjennom den følgende handlingsplanen, sier Vidar Andersen fra NSR 

- Samtidig forventer vi at myndighetene følger opp sine forpliktelser gjennom deres budsjetter, fortsetter Andersen.

Et av tiltakene Andersen trekker frem er arbeidet for læremiddelproduksjon på flere samiske språk.

- Vi vil kartlegge behovet, og se hvordan vi kan gå videre med å produsere læremiddel for voksne i pitesamisk, umesamisk og skoltesamisk. Jeg er også svært fornøyd over satsingen på å styrke produksjonen av trykte og digitale læremiddler i sør- og lulesamisk, sier Andersen.