ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Lions Røros deler ut overskuddet

Utstyrssentralen får 30.000 kroner av Lions Røros til innkjøp av mer turutstyr til utlån. Her representert ved Røros pensjonistforenings medlemmer Jan Leer og Øystein Brøndboe. Røros Pensjonistforening er med å drifter Utstyrssentralen, som er organisert av folkehelsekoordinator i Røros kommune, Frode Bukkvoll. Foto: Anita Sivertsgård

40.000 kroner fra overskuddet i 2020 blir nå delt ut videre som lokale hjelpetiltak i Røros.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Styret i Lions Røros har besluttet å dele ut overskuddet etter aktiviteter på denne måten:

Utstyrssentralen får 30.000 som et engangsbeløp. Pengene benyttes til innkjøp av aktivitetsutstyr til gratis utlån til barn og unge i Røros kommune.

Videre får to gutter som har flyttet inn i Strømmehagaen barne – og ungdomsbolig 10.000 kroner. Pengene skal benyttes til innkjøp av utstyr og hjelpemidler til boligen.

– Når vi samler inn penger går 100 prosent til hjelpetiltak. Utgifter til drift av organisasjonen dekkes av medlemskontingenten. Hovedinntektene er fra neksalg, tulipanaksjonen, Rørosmartnan og Julemarkeds-helga, opplyser Lions Røros i en pressemelding.

Flere av klubbens planlagte aktiviteter i 2020 ble avlyst eller sterkt begrenset.

Den lokale Lions-klubben på Røros har rundt 30 medlemmer, men ønsker at flere kommer til.

- Et medlemskap i Lions innebærer et aktivt engasjement for å hjelpe andre og en mulighet for den enkelte til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og vi står sammen om de humanitære verdier og mål som gjelder for ethvert Lions-medlem i ethvert land, heter det i pressemeldinga.

ANNONSE