ANNONSE
Annonse
Mediemangfoldet i fjellregionen og manglende kritisk journalistikk

Mediemangfoldet i fjellregionen og manglende kritisk journalistikk

Publisert:

Pensjonistpartiets Olav Halvor Megård om mediene i Fjellregionen.

- Forsvaret av Norge skal styrkes

Debatt:

- Forsvaret av Norge skal styrkes

Publisert:

- Russlands uprovoserte angrep på et naboland har sjokkert en hel verden og representerer et alvorlig tidsskille i europeisk historie. Norge har fått en mer uforutsigbar nabo i nord. Hvordan vi best innretter forsvaret vårt på kort og lengre sikt er derfor en høyst aktuell problemstilling, ...

Nestlederen i Venstre fornøyd

Mener forslaget til jordbruksoppgjør er godt:

Nestlederen i Venstre fornøyd

Publisert: - Oppdatert: 09.05.2022 kl 11:07

Karl M. Buchholdt tror at regjeringens forslag til jordbruksoppgjør vil legge til rette for vekst og optimisme i næringen.

– Prioritering må til

Røros Høyre:

– Prioritering må til

Publisert: - Oppdatert: 10.05.2022 kl 19:24

I dette leserinnlegget sier Rob Veldhuis fra Røros Høyre at kommunen må prioritere i større grad, og heller bruke pengene på Røros skole enn et nytt bibliotek.

Krisen i reindrifta er en nasjonal helsekatastrofe

Kronikk:

Krisen i reindrifta er en nasjonal helsekatastrofe

Publisert: - Oppdatert: 11.04.2022 kl 13:41

Det er i ferd med å utspille seg en helsekatastrofe i reindrifta. Det skriver sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) og sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR), i denne kronikken for helse- og sosialsaker.

– Mangel på læremidler på Røros Skole skaper et forskjells-Røros

Leserinnlegg fra Røros Høyre:

– Mangel på læremidler på Røros Skole skaper et forskjells-Røros

Publisert: - Oppdatert: 11.04.2022 kl 12:10

I dette leserinnlegget skriver gruppeleder for Røros Høyre, Rob Veldhuis at mangel på læremidler på Røros Skole skaper et forskjells-Røros.

- Dette er et innlegg jeg har vegret meg for å skrive

Leserinnlegg om debattklima og demokrati:

- Dette er et innlegg jeg har vegret meg for å skrive

Publisert: - Oppdatert: 11.04.2022 kl 08:33

- Politisk klima i små bygder er både viktig og vanskelig, skriver Anna Rapp i dette leserinnlegget. Hun mener debatten er viktig om lokaldemokratiet skal fungere.

– Realisering av biblioteket på Nilsenhjørnet, en feilprioritering

NeaDebatt:

– Realisering av biblioteket på Nilsenhjørnet, en feilprioritering

Publisert: - Oppdatert: 11.04.2022 kl 08:48

I dette leserbrevet argumenterer Rob Veldhuis fra Røros Høyre at biblioteket på Nilsenhjørnet er en feilprioritering.

- Har ikke opplevd samarbeidsproblemer

Selbu Sp kjenner ikke igjen kritikken mot Langseth:

- Har ikke opplevd samarbeidsproblemer

Publisert: - Oppdatert: 11.04.2022 kl 08:50

– Før denne saken kom opp i media har vi fått tilbakemeldinger fra enkelte privatpersoner om at de har følt ubehag når de har ytret sine meninger, skriver Selbu Senterparti.

- Ønsker ikke en offentlig skittentøyvask

Leserinnlegg fra Selbu APs kommunestyregruppe:

- Ønsker ikke en offentlig skittentøyvask

Publisert: - Oppdatert: 11.04.2022 kl 08:52

- Å bli beskyldt for å være maktarrogant oppfattes av oss som både merkelig og urettferdig, skriver Arbeiderpartiets kommunestyregruppe i Selbu i et leserinnlegg.

Lokaljournalistikk er mer enn heia-rop og applaus

Leder:

Lokaljournalistikk er mer enn heia-rop og applaus

Publisert: - Oppdatert: 30.03.2022 kl 00:04

En åpen samfunnsdebatt er helt nødvendig om demokratiet skal fungere, men i Selbu blir kritiske spørsmål besvart med stillhet. - Det er som å møte til en fotballkamp der det ene laget nekter å komme på banen, skriver redaktør i Nea Radio, Karin Jegtvik.

En lokalpolitisk ukultur vokser frem

Selbu:

En lokalpolitisk ukultur vokser frem

Publisert: - Oppdatert: 11.04.2022 kl 09:56

I dette leserinnlegget sier Åsmund Sjøberg fra Selbu SV at det har vokst frem en ukultur i Selbu som er et lokaldemokratisk problem og som gjør at man mister folk ut av politikken.

Stortinget må senke drivstoffavgiftene nå

Kronikk:

Stortinget må senke drivstoffavgiftene nå

Publisert: - Oppdatert: 17.03.2022 kl 16:34

Energikrise og krig i Europa gjør at blodtilførselen til bedrifter i hele Trøndelag nærmer seg kollaps. Det vil igjen kunne ramme oss alle, sier Jon Uthus, daglig leder Næringsforeningen i Værnesregionen i denne kronikken.

Kjære kvinner, vi må snakke sammen

8. mars:

Kjære kvinner, vi må snakke sammen

Publisert: - Oppdatert: 08.03.2022 kl 23:51

Vi må tåle å se andres lykke, vi må tåle å se at andre velge annerledes enn oss selv og vi må tåle at noen gjør det bedre, mener kronikkforfatteren, som tar et oppgjør med kvinner som er kvinner verst.

Samiske stedsnavn i det flerspråklige landskapet i Norge

NeaDebatt:

Samiske stedsnavn i det flerspråklige landskapet i Norge

Publisert:

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) har skrevet en kronikk om samiske stedsnavn i det flerspråklige landskapet i Norge.

Boligtomtemangel på Røros - selvforskyldt?

NeaDebatt:

Boligtomtemangel på Røros - selvforskyldt?

Publisert:

I denne kronikken argumenterer Rob Veldhuis (H) for at mangelen av boligtomter på Røros er selvforskyldt.

Innspill til årsrevisjon av Neavassdraget

Vil bevare storørreten:

Innspill til årsrevisjon av Neavassdraget

Publisert:

I dette leserinnlegget tar Storørretens venner og Selbusjøen Grunneierlag for seg tiltak de mener trengs for å bevare storørretten i Nea og Selbusjøen.

Folket mot strømprisen!

Isak V. Busch:

Folket mot strømprisen!

Publisert: - Oppdatert: 12.01.2022 kl 15:18

I denne kronikken tar rørosordfører Isak Veierud Busch (Ap) til orde for å fjerne den geografiske prisforskjellen på strøm, og at prisene må holdes på et stabilt lavere nivå.

Ja til bilbeltepåbud!  Og vaksinepass.

Ivar Vigdenes:

Ja til bilbeltepåbud! Og vaksinepass.

Publisert:

I Norge i dag er det påbudt å bruke bilbelte. Ikke til en hver tid, men når du kjører bil. Hvorfor er det dét? Den som ikke bruker bilbelte rammer jo kun seg selv om ulykken skulle være ute.

- Sjef i eget liv - noen burde gi meg sparken

Den vanskelige førsteuka:

- Sjef i eget liv - noen burde gi meg sparken

Publisert: - Oppdatert: 09.01.2022 kl 23:50

Den første uka i januar er blytung, mener kronikkforfatteren. Karin Jegtvik etterlyser en kollektiv enighet om at vi den første uka etter jul lider i stillhet.

Så er den her igjen, tida der folk jeg ikke kjenner inviterer meg hjem til jul

Alenejul:

Så er den her igjen, tida der folk jeg ikke kjenner inviterer meg hjem til jul

Publisert: - Oppdatert: 27.12.2021 kl 07:21

Nei. Det er ikke synd på meg. Helt seriøst.

Uansvarlig, naiv og ansvarsfraskrivelse?

NeaDebatt:

Uansvarlig, naiv og ansvarsfraskrivelse?

Publisert:

I dette debattinnlegget svarer leder for Røros Arbeiderparti Jon Anders Kokkvoll og varaordfører Hilde Fjorden det tidligere innlegget fra Rob Vedhuis (H) om det vedtatte kommunale budsjettet for neste år.

3 nøtter fra et medmenneske

3 nøtter fra et medmenneske

Publisert:

Filmen Tre nøtter til Askepott, som i år har fått ny drakt og er plassert inn i den norske fjellheimen, er for mange en kjær tradisjon på julaften. Askepotts kamp for kjærlighet, respekt og likeverd viser behovet vi alle har for å bli sett og anerkjent.

Kommuneøkonomi, prioritering og ansvar

NeaDebatt:

Kommuneøkonomi, prioritering og ansvar

Publisert:

I dette leserinnlegget fra Rob Veldhuis (H) sier han at vedtaket som ble gjort i kommunestyret i Røros om neste års budsjett er naivt og uansvarlig.

Bolyst og næringsutvikling foran 100millionersbygg

Tydal AP med budsjettinnspill:

Bolyst og næringsutvikling foran 100millionersbygg

Publisert:

Tydal har behov for utvidet satsing på næringsutvikling og fokus på bosetting. Dette må prege de tiltakene som prioriteres i budsjettet.

ANNONSE