ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Ledigheten i Trøndelag er på vei ned

Foto: Nav Trøndelag

Det er nå 22 776 helt ledige og 10 679 delvis ledige i Trøndelag. Dette er henholdsvis 500 og 180 færre enn ved forrige måling 7. april. Totalt er 9,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledige og 4,3 prosent er delvis ledige.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

- Ledigheten er på veg ned, skriver Nav Trøndelag i eipressemelding.

Det er nå 22 776 helt ledige og 10 679 delvis ledige i Trøndelag. Dette er henholdsvis 500 og 180 færre enn ved forrige måling 7. april. Totalt er 9,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledige og 4,3 prosent er delvis ledige.

I tillegg er 936 personer, som utgjør 0,4 prosent av arbeidsstyrken, i et arbeidsmarkedstiltak. Bruttoledigheten er dermed på 9,5 prosent.

Det ser ut som om toppen er nådd og at ledigheten siger sakte nedover igjen. Nå som samfunnet gradvis åpner seg igjen, vil stadig flere komme tilbake til jobbene sine helt eller delvis, sier Bente Wold Wigum, direktør i Nav Trøndelag.

Flere ledige kvinner

Av de helt ledige er 10 228 kvinner og 12 053 menn. Blant kvinnene har ledigheten økt marginalt, med 1 prosent, mens antallet ledige menn har gått ned med 5 prosent siste uke. Andelen delvis ledige menn har imidlertid økt med 4 prosent, mens blant kvinner har andelen delvis ledige økt med 8 prosent.

Vi vet av mange av de ledige kommer fra reiselivet, serviceyrkene og butikk og salg. Innenfor disse bransjene er det også mange kvinner, og dette gjenspeiles derfor også i statistikken, sier Wigum.

Økning innenfor reiseliv og transport

De fleste bransjer har nedgang i ledigheten, mens noen få har marginal økning. Reiseliv og transport skiller seg imidlertid ut med klar økning. Fra 7. til 21. april har antallet ledige økt med 3 prosent, fra 4035 til 4 157 personer

Reiseliv og transport er den næringen som er hardest rammet av koronakrisen, og ut fra de signalene som er gitt fra myndighetene, med begrensninger på antall mennesker som kan samles osv., så vil det kunne ta lang tid før vi snakker om normal drift her, sier Wigum.

Ledigheten synker mest innenfor akademiske yrker (-19,3 prosent) og blant ledere (-18,4 prosent). Samtidig er akademikere den yrkesgruppen som har størst økning av delvis ledige (25,2 prosent) fulgt av ingeniør- og ikt-fag (25,1 prosent). Også blant ledere og meglere og konsulenter er det en betydelig økning av delvis ledige de siste to ukene.

Antallet nye registrerte er mer enn halvert, fra 2 100 til 1 014 personer. Blant de nye registrerte arbeidssøkerne oppga 73,5 prosent «er permittert eller kommer til å bli permittert» som årsak. Ved forrige måling var denne andelen 78,3 prosent.

ANNONSE