ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Lavt og stabilt ledighetsnivå i Trøndelag

STABILT ledighetsnivå i Trøndelag ved utgangen av juli. Foto: Marit Langseth

Ved utgangen av juli var det 4844 helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag. Dette er sju prosent færre enn på samme tid i fjor. Ledigheten i fylket er nå på to prosent.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 02.08.2019 kl 17:09

ANNONSE
Annonse

I tillegg var 692 personer, eller 0,3 prosent i tiltak. Dette gir en bruttoledighet på 2,3 prosent. For landet samlet sett er andelen helt ledige og bruttoledigheten henholdsvis 2,4 og 2,8 prosent.
Ledigheten i Trøndelag har gått ned blant begge kjønn og i alle aldersgrupper, med unntak av aldersgruppen under 19 år. Her er det 166 helt ledige, som er 17 prosent mer, eller 24 flere personer enn på samme tid i fjor.

Det er positivt at ungdomsledigheten stort sett har gått ned. Samtidig ser vi at ledigheten blant de yngste har økt den seneste tiden. Noe av økningen kan skyldes at ungdommene har meldt seg ledige etter endt videregående, eller folkehøgskole, men dette forklarer langt fra hele bildet. Vi følger utviklingen nøye og er opptatt av at unge som melder seg til oss kommer seg raskt i arbeid og aktivitet, sier Eli Drevvatn Engdal, fungerende fylkesdirektør i NAV Trøndelag.

Færre langtidsledige

Blant de ledige er i underkant av hver fjerde såkalt langtidsledig. Det vil si, vedkommende har vært registrert som arbeidssøker i 26 uker eller mer. I julitallene går det imidlertid fram at andelen langtidsledige er redusert med 8,6 prosent.

En del av disse har nok kommet seg i arbeid. Når ledigheten holder seg lav over tid og etterspørselen etter arbeidskraft er god, gir det flere muligheter for dem som av ulike årsaker står uten jobb. Vi ser også at flere arbeidsgivere i større grad lærer opp folk selv, slik at arbeidssøkere som i utgangspunktet ikke har ønsket kompetanse, likevel får muligheten. Gjerne i samarbeid med, og med støtte fra NAV, sier Drevvatn Engdal.

Høyest ledighet i Verran

Blant de største bykommunene har Namsos og Stjørdal lavest ledighet, med 1,8 prosent. Deretter følger Trondheim og Orkdal med 2 prosent, Verdal og Levanger med 2,5 prosent og Steinkjer med 2,6 prosent.
For kommunene sett under ett har Verran har høyest andel ledige, med 3,4 prosent, som tilsvarer 37 personer. Deretter følger Frøya med 2,9 prosent ledige, som tilsvarer 82 personer.
Ledigheten i kommunene er imidlertid jevnt over lav. 17 kommuner har 1,5 prosent ledighet, eller lavere.

Mange ledige stillinger

Sist måned registrerte NAV 2 650 ledige jobber i Trøndelag. Flest stillinger var det innenfor helse, pleie og omsorg (477), bygg og anlegg (418), industriarbeid (264) og ingeniør og IKT (225). Også innenfor reiseliv og transport, og servicebransjen var det stor etterspørsel, med henholdsvis 195 og 181 ledige stillinger.

Hittil i år er det lyst ut rundt 24 500 stillinger i fylket. Dette er nesten 6 prosent mer, sammenlignet med samme periode i fjor.

Foto: Nav

ANNONSE