Annonse
Nea Radio

Ledighet:

Laveste årsgjennomsnitt i Trøndelag siden 1980

LAV: Historisk lav ledighet i Trøndelag. Foto: Nav

På vei inn mot jul er det 4391 helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag. Dette er 126 færre enn på samme tid i fjor, og samlet sett er ledighetsnivået nå på 1,8 prosent.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Bare Sogn og Fjordane og Troms har lavere ledighet enn Trøndelag, med henholdsvis 1,4 prosent og 1,5 prosent. For hele landet er ledigheten på 2,2 prosent, skriver Nav Trøndelag i ei pressemelding.

Ledigheten i Trøndelag har vært gjennomgående lav de seneste årene. Likevel peker 2019 seg ut: Årsgjennomsnittet for 2019 er på 1,9 prosent helt ledige. Vi må tilbake til 1980 for å finne en lavere ledighet i fylket.
I 1980 hadde Sør-Trøndelag en ledighet på 1,3 prosent ledighet, mens Nord-Trøndelag hadde 2,3 prosent, og samlet sett er nok dette noe lavere enn i dag. Men situasjonen nå er uansett at vi har arbeidsmarked med klart behov for arbeidskraft, og med gode jobbmuligheter for de fleste, sier fylkesdirektør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Lavere ledighet blan​t de unge

Ledigheten har gått ned i alle aldersgrupper under 40 år. I befolkningen under 30 år er det nå 1437 helt ledige, som utgjør en knapp tredjedel av alle ledige. Likevel er antallet 106 færre enn på samme tid i fjor.

Dette er veldig gledelig og forhåpentlig en utvikling som fortsetter. Gjennom vårt markedsarbeid får vi stadig mer kunnskap om hva arbeidsgiverne trenger, og med det finner vi ofte også gode løsninger: Hittil i år har vi faktisk formidlet over 1000 ungdommer til arbeid. Men vi har fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder å avklare og kvalifisere flere av våre unge arbeidssøkere, og arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn, eller med nedsatt funksjonsevne. Dette satser vi videre på i 2020, sier Wigum.
Blant personer over 40 år har ledigheten økt marginalt, men mest i aldersgruppen 60 år og opp. Der er det 34 flere ledige enn på samme tid i fjor.

Økt ledighet innenfor bygg og anlegg

Bygg og anlegg er den bransjen med flest ledige, med 579 personer. Detter er 46 flere enn på samme tid i fjor, som gir en ledighetsøkning på ni prosent. Andre store bransjer, som industri, butikk og salg, reiseliv og transport, kontorarbeid og helse, pleie og omsorg har alle nedgang i ledigheten.

Over 37 000 registrerte stillinger i 2019

Det ble i desember registrert 2 057 ledige stillinger. I løpet av hele 2019 er det lyst ut 37 411 stillinger, som er 2008 flere enn i fjor.
Kontorarbeid har hatt størst økning når det gjelder utlyste stillinger, med 26 prosent. Reiseliv og transport har en økning på 24 prosent, mens ingeniør og IKT-fag, og helse, pleie og omsorg har henholdsvis 11 prosent og 9 prosent flere stillinger.
Av de største yrkesgruppene som opplever nedgang i antall stillingsutlysninger finner vi bygg og anlegg -6 prosent og industriarbeid -5 prosent.

Historisk ledighet


Årsgjennomsnittet i 2019 for ledigheten i Trøndelag ble 1,9 prosent. Vi må tilbake til 1981 for å finne en lavere ledighet i Trøndelag, riktignok var det kun Sør-Trøndelag som var lavere med 1,8 prosent. Nord-Trøndelag hadde den gangen en ledighet på 2,7 prosent (samlet sett er nok dette høyere enn i 2019). I 1980 hadde Sør-Trøndelag en ledighet på 1,3 prosent og Nord-Trøndelag en ledighet på 2,3 prosent (samlet for begge fylkene vil dette ha vært lavere enn i dag). Gjennom store deler av 1970-tallet hadde begge fylkene en arbeidsledighet på under 2 prosent, før det begynte å stige i 1981. Toppen så man i 1993, da hadde begge fylkene en arbeidsledighet på over 6 prosent. Gjennomsnittlig antall ledige per måned var 11 857 personer den gangen (mot 4 623 personer i 2019)

Ledighet i kommunene

Kommunene med lavest ledighet er Holtålen (0,6 prosent), Snillfjord (0,7 prosent) og Hemne (1,0 prosent). Lierne og Leka har færre enn fire ledige og med det så lav ledighet at den ikke kan oppgis i prosent.
Høyest ledighet er det i Roan (5,1 prosent), Fosnes (3,1 prosent) og Frøya (3,1 prosent).

Bykommunene

Trondheim 1,8 prosent
Stjørdal 1,7 prosent
Steinkjer 2,2 prosent
Levanger 2,2 prosent
Verdal 2,4 prosent
Namsos 1,7 prosent

Annonse