ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Innbyggerundersøkelse:

Lavere tillit til politiet på bygda

Tillit: Tilliten til politiet øker, men ikke på bygda. Foto: Politiet

Fra 2015 har gapet mellom innbyggernes som har tillit til politiet i de små og store kommunene vokst fra to prosentpoeng til syv prosentpoeng, viser politiets innbyggerundersøkelse.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 22.01.2021 kl 11:22

ANNONSE
Annonse

Undersøkelsen viser at innbyggere i de minste kommunene har lavest tillit til politiet, og innbyggerne i de største kommunene har høyest tillit til politiet. Fra 2015 har gapet mellom innbyggernes som har tillit til politiet i de små og store kommunene vokst fra to prosentpoeng til syv prosentpoeng.

– Selv om tilliten til politiet og trygghetsfølelsen blant innbyggerne, også i de mindre kommunene, fremdeles er svært høy, vil vi jobbe for at dette jevnes ut fremover. Alle innbyggere bør ha den samme trygghetsfølelsen og tillit til politiet uavhengig av om man bor i byen eller på bygda, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Oppfatningen av at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp varierer også med kommunestørrelsen. En større andel innbyggere i de største kommunene er enige i at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp, sammenlignet med innbyggere i de små kommunene.

I 2015 var 47 prosent i små kommuner enige med påstanden, mot 60 prosent i de store kommunene. I 2020 er tallet over de som er enige med påstanden i små kommuner sunket til 39 prosent. I de store kommunene har tallet steget til 64 prosent. Oppfatningen av politiets evne til å komme raskt til stedet er imidlertid bedret for alle kommunestørrelsene når vi ser på utviklingen fra 2019 til 2020. For de små og store kommunene er fremgangen i denne perioden på to prosentpoeng, mens fremgangen for de mellomstore kommunene er på ti prosentpoeng.

Likevel, for samtlige tettstedskategorier skårer politiet høyere i 2020 enn i 2019 når det gjelder tillit.

Undersøkelsen er utført av Norsk Gallup, på vegne av Kantar.
Det er gjennomført til sammen 8000 intervjuer (1400 i Oslo politidistrikt og 600 i de øvrige) i tidsrommet 31. august – 12. november 2020.

Nøkkelord

ANNONSE