Lavere sykefravær i Røros kommune

IA-UTVALGET: Fra venstre: Frode Strickert, hovedtillitsvalgt, Siw Rognes Kokkvoll, hovedverneombud, Gøril Bromstad, NAV Holtålen og Røros, Ragnhild Dåsnes, IA-rådgiver NAV arbeidslivssenter, Alfhild Myre, virksomhetsleder Glåmos Oppvekstsenter, Kjersti Forbord Jensås, kommunalsjef og Christian Eidsvåg, BHT(Bedriftshelsetjenesten). Personalsjef Sindre M. Oterhals var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Røros kommune

I motsetning til mange andre har Røros kommune hatt synkende sjukefravær de siste åra. - Godt samspill mellom partene og ny organisasjonsmodell er medvirkende årsaker, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Røros kommune hatt altså hatt synkende sjukefravær de siste åra. - Godt samspill mellom partene og ny organisasjonsmodell er medvirkende årsaker, skriver kommunen på sine hjemmesider. En av virksomhetene som virkelig har fått resultater av systematisk arbeid med sykefravær er hjemmebaserte tjenester som har gått fra et sykefravær på 10 prosent til i overkant av 4 prosent.

Nedgangen fra 2016 til 2017 var på hele 2,33 prosentpoeng og det totale sykefraværet for Røros kommune i 2017 endte på 5,96%. Det gjennomsnittlige sykefraværet for kommunal sektor i 2016 var på hele 9,7 prosent

Omstillingsarbeid og gode samarbeidsprosesser har gitt resultater

Politisk og administrativ ledelse har vært tydelige på at Røros kommune skal ha økt fokus på sykefraværsarbeid. Som del av dette er det utviklet et godt samspill mellom partene i organisasjonen som er medvirkende årsak til et synkende sykefravær. En annen medvirkende årsak til den positive utviklingen i sykefraværet, er overgangen til en ny organisasjonsmodell, to-nivåmodellen.
Den nye organisasjonsstrukturen har ett ledernivå mindre. Dette minsker avstandene i organisasjonen ved at leder kommer tettere på medarbeiderne sine og rådmannen og hans stab kan enklere strukturere IA-arbeidet (Inkluderende Arbeidsliv) i samhandling med lederne og andre ute på virksomhetene. I tillegg viser erfaring fra omstillingsprosesser i andre organisasjoner at sykefraværet kan gå ned i omstillingsperioden, forutsatt at medvirkningen har vært god, heter det i ei pressemelding fra Røros kommune.

Hjemmebaserte tjenester

En av virksomhetene som virkelig har fått resultater av systematisk arbeid med sykefravær er hjemmebaserte tjenester som har gått fra sykefravær på 10 prosent til i overkant av 4 prosent. Tett oppfølging fra avdelingsledere, sosiale sammenkomster og fokus på at arbeidsmiljø er et felles ansvar for ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgiver har vært suksessfaktorer.

Lederutvikling og kompetanseheving

Røros kommune satser på kompetanseutvikling. I den nye organisasjonsstrukturen, ble det opprettet nye roller som virksomhetsledere. Virksomhetslederne har gjennomført et omfattende lederutviklingsprogram i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Lederskap as. Programmets første modul som var på to år ble fullført høsten 2017. Programmet som er finansiert med utviklingsmidler fra KS (kommunesektorens organisasjon), videreføres fra og med våren 2018 ved at virksomhetslederne går over i modul 2 mens avdelingslederne nå starter opp modul 1. Formålet med lederutviklingsprogrammet er å utvikle kompetente og trygge leder.

Eget IA-utvalg og seminarrekke med fokus på sykefravær

Første tertial 2017 gjennomførte vi også en seminarrekke med fem samlinger hvor temaet var sykefraværsoppfølging. Her deltok alle ledere med personalansvar, tillitsvalgte og verneombud. Prosjektet ble startet av IA-utvalget (se bildet øverst i artikkelen) som består av representanter fra rådmannen inkl. virksomhetsledere, tillitsvalgte, hovedverneombud, NAV lokalt, NAV arbeidslivssenter og BHT (Bedriftshelsetjenesten as). IA-utvalget har en viktig rolle i systematiseringen av kommunens arbeid på dette området, blant annet med lederstøtte og kompetansehevende tiltak. Seminarrekken var en del av dette. NAV arbeidslivssenter og Bedriftshelsetjenesten stod sammen med Røros kommune ansvarlig for det faglige innholdet. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne på denne seminarrekken. Vi tror at lederutviklingsprogrammet og seminarrekken har skapt større trygghet i rollen som leder og bedre kvalitet på sykefraværsoppfølgingen i Røros kommune. Dette sammen med økt trygghet i rollen og bedre rolleforståelse for både verneombud og tillitsvalgte har medvirket til en bedre relasjon mellom partene i organisasjonen og dermed gitt økt følelse av trygghet også for medarbeidere, heter det i pressemeldinga.

Strategisk arbeid med tilhørighet og intern kommunikasjon

I 2017 ble både arbeidsgiverstrategien og kommunikasjonsstrategien ferdigstilt. Hele organisasjonen medvirket i arbeidet med disse to strategiene og det var prosesser med bred involvering fra medarbeidere og tillitsvalgte. Tiltakene i strategiene er spesielt fokusert mot å styrke intern kommunikasjon og tilhørighet til Røros kommune som organisasjon og som arbeidssted. At tiltak for bedret intern kommunikasjon og tilhørighet er forankret i strategier er spesielt viktig fordi å holde et lavt sykefravær er et kontinuerlig arbeid som krever langsiktighet og tett oppfølging. Vi har også tro på at systematisk arbeid og god ledelse er særlig viktige faktorer. I tillegg spiller arbeidsmiljøgruppene en viktig rolle.

Selv om vi har hatt en svært positiv utvikling i sykefraværet, er vi bevisst at vi fremdeles har noen utfordringer og at det ikke er en garanti for at fraværet holder seg lavt. Arbeidet med sykefravær er en kontinuerlig prosess som krever at vi forsetter arbeidet med å utvikle partsamarbeidet og organisasjonen. Et lavt sykefravær er ikke selve målet. Målet er et godt arbeidsmiljø og muligheten til å levere gode kommunale tjenester av høy kvalitet, skriver kommunen i ei pressemelding.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter Vis flere

Litauisk vogntog står fast i Tydal - Bilberging på gang

Litauisk vogntog står fast i Tydal - Bilberging på gang

Har delvis sperret fylkesvei 705 siden onsdag ettermiddag - Ingen tar sjansen på å hjelpe.

Stjørdal AP klar med styret

Stjørdal AP klar med styret

I går kveld ble det avgjort at Sissel Helene Bakken blir sittende som leder i Stjørdal Arbeiderparti.

Kaffegjesten: Martin Eriksson

Kaffegjesten: Martin Eriksson

Kaffegjesten i Nea Radio denne uka er Martin Eriksson.

Store endringer i melkeproduksjonen i Trøndelag

Store endringer i melkeproduksjonen i Trøndelag

Melkeproduksjonen reduseres i kyst- og bynære kommuner – og øker ellers i fylket. I Stjørdal er melkeproduksjonen halvert siden 1998.

Håkon Einarsve fra	Stjørdal ny AUF-leder

Håkon Einarsve fra Stjørdal ny AUF-leder

Håkon Einarsve fra Stjørdal ble i helga valgt til ny leder i Trøndelag AUF. Emilie Græsli fra Tydal ble valgt til 1. nestleder og Helene Wean fra Hommelvik ble 2. nestleder. Trøndelag AUF er det største fylkeslaget i Norges største ungdomsorganisasjon.

Naturvernforbundet bekymret

Naturvernforbundet bekymret

Naturvernforbundet er bekymret for konsekvensene av nasjonal ramme for vindkraft på land.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE