ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Fylkespolitiker i Trøndelag Høyre Ingvill Dalseg:

- Lav terskel og høy kvalitet avgjørende for å lykkes

Fylkespolitiker for Høyre, Ingvill Dalseg. Foto: Høyre

En av Ingvill Dalsegs hjertesaker før valget er psykisk helsevern. Les hennes leserbrev her:

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det skjærer i hjertet når jeg hører at de ved St. Olavs hospital opplever en dramatisk økning i antallet barn, ungdom og unge voksne som søker psykiatrisk helsehjelp, dette i følge Overlege Westgaard ved BUP Nidarø. Spiseforstyrrelser, depresjon- og angst lidelser hos barn og unge helt ned i 11-12 års alderen. Det får så store konsekvenser når hverdagen til ungdom blir styrt av psykiske utfordringer. De fleste med diagnoser, utvikler problemer i ung alder og uten virksom hjelp varer lidelsen ofte livet ut.

Høyre avholdt i helgen landsmøte, i mitt innlegg til landsmøte tok jeg utgangspunkt i nettopp situasjonen ved St. Olavs hospital. Jeg løftet de to kanskje viktigste faktorene for å lykkes med psykiatriske behandling:

For det først, krav om virksom behandling. Vi må sikre at virksom behandling gjøres tilgjengelig for alle som trenger dette. Vi trenger både generalister og fagmiljø med spisskompetanse. Vi skal bruk effektiv kunnskapsbasert behandling med den opplæring, kvalitet og skreddersøm som dette krever.

For det andre, gir vi rett til vurdering. Ved alle henvisninger skal det være rett til rask vurdering basert på direkte kontakt. En ordning med spesialister i front, som fatter avgjørelser om riktig vei videre. Nettopp derfor vedtok Høyres landsmøte en rett til vurdering innen tre uker ved henvisning til BUP eller DPS.

Behandling handler ikke om å endre personen, men om å bekjempe det som hindrer personer fra å være de flotte menneskene de egentlig er. Derfor er god behandling så viktig.

Vi i Høyre prioriterer psykisk helse, og vi skal være garantisten for at terskelen er lav og kvaliteten er høy innenfor psykisk helsevern. Alle skal få den hjelpen de har behov for og alle skal få den beste kunnskapsbaserte hjelpen vi kan gi dem.
Vi må etablere lav terskel til behandling av høy kvalitet og vi må sikre at hjelpen vi gir, faktisk hjelper – sånn kan vi gjør en forskjell innenfor psykisk helsevern.

ANNONSE