ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Lanserer CV-database for styrekandidater

VELG MED HJERTET: Selskapet ble etablert i 2018 og eies med 1/3 hver av Form til Fjells AS, Offo
AS og Rådhuset Vingelen AS.

Omdømmebyggings- og rekrutteringsfirmaet Velg med Hjertet lanserer nå en CV-database for styremedlemmer.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Velg med hjertet ønsker med dette å samle informasjon om potensielle styremedlemmer i en felles CV-database. Dette for å hjelpe bedrifter med å finne riktig kompetanse til viktige verv.

Tiden for styrevervarbeid

Prosjektet skal bidra til at flere dyktige mennesker med ulik bakgrunn og fra ulike bransjer kan tilby sin kompetanse til det beste for andre selskaper, organisasjoner og nye forretningskonsepter. Tiden man nå er inne i er høyaktuell for valgkomité og styrevervarbeid, og dermed lanserer nå Velg med hjertet databasen hvor kandidater som er interessert og motivert til å bidra i styrer i regionen kan registrere seg.

Søkbar database

Selskaper som trenger ny kompetanse, vil kunne få tilgang til en søkbar CV-database for å finne kandidater med ønsket kompetanse og erfaring til å påta seg styreverv. 

Et styre skal sørge for at selskapets virksomhet til enhver tid er forsvarlig organisert. Dette innebærer blant annet at styret skal sørge for at administrasjonen har fastsatte tilfredsstillende rutiner, samt har ressurser og kompetanse til å forvalte selskapet i tråd med fastsatte mål og regulatoriske mål.

Krevende å finne styremedlemmer

Det er ofte krevende arbeid å finne kvalifiserte styremedlemmer og ofte blir jobben gjort i siste liten før generalforsamling. Mange styrer opplever i tillegg utfordringer knyttet til å rekruttere kvinner til styreverv.

Velg med hjertet ønsker å bidra til økt kunnskap og kompetanse omkring styrearbeid og i tillegg til CV-database vil de utarbeide veiledere knyttet til styrearbeidet og valgkomitéarbeid som publiseres på deres hjemmeside.

Nøkkelord

ANNONSE