Annonse
Nea Radio

Ordførerne i Trondheimsregionen:

Krever sterkere restriksjoner på innreise

Utbrudd: Det muterte britiske viruset er allerede påvist hos flere personer i Trondheim Foto: Roger Myren/NRK

Nasjonale myndigheter må sørge for bedre kontroll på innreise og at innreiseregistreringa skjerpes inn, skriver ordførerne i et felle brev til nasjonale myndigheter.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

På bakgrunn av en labil situasjon og informasjon om uavklart smittevei for den britiske
mutasjonen og avdekking av smitte med den sørafrikanske varianten, er kommunene i
Trondheimsregion sterkt bekymret over situasjonen. Vi mener det må settes inn sterkere tiltak
mot importsmitten.

Før regjeringa åpner for ytterligere innreise må følgende tiltak være på plass:
1. Bedre innreisekontroll
2. Innreiseregisterets smutthull må tettes
3. Karantenebestemmelsene må skjerpes
4. Tilstrekkelig kontroll og sanksjoner for overtredelse må være på plass

I dag er det for mange som ikke oppgir riktig adresse, firma som ikke eksisterer og mange
krysser av for at de ikke omfattes av karantenebestemmelsene.
Det er også viktig å stramme inn karantene, sjekke opplysninger ved innreise og lagre informasjon
mer enn 20 dager av hensyn til effektiv smittesporing.

Skal vi ha noen som helst mulighet til å holde de nye muterte virusene ned må det stilles helt
andre krav til bruk av karantenehotell, og at arbeidsgivere ansvarliggjøres sterkere enn i dag. Vi ser
at det er en stor andel som velger å ikke benytte karantenehotell, men innkvarteres privat.
Innstramminger på dette området må komme som en nasjonal beslutning, med en kompensasjonsordning som dekker ekstrautgifter knyttet til dette.
Dessverre er det noen arbeidsgivere som skummer fløten og gir blaffen. Utfordringene er særlig
knyttet til bedrifter som leier inn arbeidskraft via bemanningsfirmaer, og useriøse firmaer som står
for boliginnkvartering for utenlandske arbeidere.

Det må innføres sterkere tvangsmidler til arbeidsgivere som fraskriver seg ansvar for innleid
arbeidskraft, og utleiere som innkvarterer arbeidere i fasiliteter som ikke møter kravene til å huse
folk som er pålagt karantene.

Vi må ha en trygg ordning for kontroll og sanksjoner for å sikre at det seriøse næringslivet kan
opprettholde produksjonen. Dagens ordning med bøtelegging er ikke tilstrekkelig.
Dessverre ser vi at Arbeidstilsynet ikke er et effektivt redskap slik det er i dag. Det er derfor
positivt at kommunene nå har fått hjemmel til å følge opp innreisekarantene og karantene for de
som innkvarteres privat. Flere kommuner har satt ned egne aksjonsgrupper for å følge opp dette i
tett samarbeid med lokalt smittevernkontor og lokale smittesporere. Eksempelvis har Trondheim
kommune engasjert en gruppe tidligere politimenn for å bistå i dette arbeidet, og dette utvides nå
til å favne flere kommuner i Trondheimsregionen. Dette har fungert godt. Det er derfor
avgjørende at denne hjemmelen til kommunene videreføres selv om arbeidsgivere nå får et
utvidet ansvar.

Politisk og administrativ ledelse i regionen har tett dialog, og vårt felles tydelige budskap til
innbyggerne våre er:

  • Vi vil stå sammen for å slå ned dette så fort som mulig
  • Tiltak mot importsmitte
  • Vi anbefaler våre innbyggere å ikke krysse kommunegrensene om det ikke er nødvendig og benytte hjemmekontor


Formannskapet i Trondheim vedtok 10. februar innstramminger i forskriften på viktige områder:

  • Stenger en rekke fritidsaktiviteter for voksne
  • Påbud om hjemmekontor
  • Skjenkestans kl 22.00 med anbefaling om restriktiv håndheving knyttet til blant annet


bordbestilling

Disse tiltakene kommer i tillegg til restriktive tiltak som munnbindpåbud, antallsbegrensninger på
butikker, registreringsplikt og de nasjonale tiltakene.

De øvrige kommunene i Trondheimsregionen har også iverksatt en rekke sterke smitteverntiltak.
Dette er inngripende tiltak, men ikke full nedstenging. Situasjonen er alvorlig fordi vi ikke har full
oversikt, og potensialet for rask oppblomstring er høy.
Situasjonen endrer seg raskt. Avgjørende for å få kontroll på situasjonen er at tiltakene for å
hindre importsmitte strammes til.

Alternativet om vi ikke strammer inn er at vi kan få en total nedstenging om vi ikke får kontroll.
Det vil bli enda mer krevende og vil få dramatiske konsekvenser hele samfunnet.

Annonse