Annonse
Nea Radio

Konsultasjonsplikten er lovfestet

KONSULTASJONSPLIKTEN: Sametingspresident Aili Keskitalo mener at vedtaket vil bety mye ikke bare for Sametinget, men også for lokale samiske interesser. Foto: Sametinget

Torsdag behandlet Stortinget forslaget om å lovfeste konsultasjonsplikten for alle myndighetsnivåer. Saken får nå sin slutt etter nesten 10 år med konsultasjoner om lovforslaget. Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) mener at vedtaket vil bety mye ikke bare for Sametinget, men også for lokale samiske interesser.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

– Konsultasjoner handler i bunn og grunn om at myndighetene plikter å ta oss med tidlig inn i beslutningsprosesser og hvor målet er å oppnå enighet om en sak. Konsultasjoner sikrer at våre synspunkter blir del av beslutningsprosessene, som igjen fører til et bedre beslutningsgrunnlag, forklarer sametingspresident Aili Keskitalo.

Sametingspresidenten konstaterer med glede at konsultasjonsplikten blir lovfestet og at den skal gjelde både for både stat, fylkeskommuner og kommuner. At kommunene nå får tilgang til konsultasjonsverktøyet, vil styrke lokaldemokratiet.

– Jeg har stor tro på at samiske foreninger, bygdelag, sammenslutninger og reinbeitedistrikter vil bli gode samarbeidspartnere for kommunene, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Dagens vedtak i Stortinget er et ledd i oppfølgningen av Samerettsutvalgets utredning NOU 2007: 13 som ble levert helt tilbake i 2007. Sametingspresidenten er glad for at ett av forslagene fra Samerettsutvalget nå er løst, selv om det er på overtid.

– Når vi i dag kan klappe oss selv på skuldrene, så er det mange som fortjener ros. Det var en bred tverrpolitisk enighet på Sametinget som ga sin tilslutning til lovforslaget. Jeg ønsker å takke både våre samarbeidspartnere og opposisjonen for innsatsen de har lagt ned for å sikre flertall på Stortinget. Både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre har lagt ned et godt arbeid på Stortinget. Det samme har de samepolitiske rådene i flere av de andre partiene på Stortinget, sier sametingspresidenten.

Nøkkelord

Annonse