ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Vil sikre flyrutetilbudet:

Konkurranse om Røros-ruta lyst ut i dag

WIDERØE: Etter at Widerøe kom tilbake på Røros økte trafikken betydelig. Foto: Gudbrand Rognes

Samferdselsdepartementet lyste i dag ut konkurranse for flyruta Røros - Oslo for tidsrommet 1. november 2022 – 31. mars 2024. Tilbudsfristen er satt til 28. juni 2022.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 28.04.2022 kl 15:45

ANNONSE
Annonse

Det er den såkalte FOT-ruta (forpliktelser til offentlig tjenesteytelse) som i dag ble lyst ut i konkurranse.

- Med denne utlysningen sikrer vi flyrutetilbudet på strekningen Røros–Oslo fram til den neste flyruteanskaffelsen for FOT-rutene i Sør-Norge og Nord-Norge som har avtaleoppstart 1. april 2024, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i ei pressemelding

Samferdselsdepartementet inngikk i slutten av januar i år en korttidsavtale med Widerøe for å sikre kontinuiteten i flyrutetilbudet på strekninga Røros - Oslo. Avtalen med Widerøe kom på plass i januar etter at Air Leap Aviation AB, som hadde operert ruta på kontrakt med Samferdselsdepartement, gikk inn i det de kalte en "rekonstruksjonsprosess". Denne prosessen førte til at selskapet stanset flygningene sine "på dagen", både fra Røros og fra Ørlandet.

Kortidsavtalen med Widerøe ble seinere forlenget ut april.

Widerøe-kontrakt ut oktober

- Samferdselsdepartementet lyste nylig ut en midlertidig avtale som gjelder fra mai og til og med oktober, hvor Widerøe ble tildelt kontrakt. De kortsiktige kjøpene, som regelverket for flyrutekjøp åpner for ved plutselig driftsavbrudd, har vært nødvendig for å sikre kontinuiteten i rutetilbudet, mens departementet har forberedt en ordinær FOT-anskaffelse, heter det i pressemeldinga.

- I utlysningen for perioden fra 1. november 2022 er det, som i kontrakten for mai-oktober, tatt inn krav om gjennomgående reiser som forenkler reiser videre fra Oslo. Ettersom morgentåke er en særskilt problemstilling ved Røros lufthavn der dette kan vanskeliggjøre landinger selv om det er mulig å ta av fra lufthavnen, er det åpnet for å legge inn tilbud med nattparkering av fly på Røros selv om dette kan koste mer, noe som kan bedre regulariteten. Dette har vært ønsket lokalt, og Samferdselsdepartementet er villig til å betale inntil 20 prosent mer for en slik løsning.
Samferdselsdepartementet tar sikte på kontraktstildeling over sommeren.

ANNONSE