ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Holtålen:

Vedtok bygging av ny barnehage til 50 millioner i Ålen

Et enstemmig kommunestyre vedtok onsdag kveld å bruke inntil 50 millioner på ny 6-trinns barnehage i Ålen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Kommunestyret i Holtålen hadde onsdag kveld bygging av ny barnehage i Ålen oppe til endelig behandling.

Prognoser og tall viser at behovet for nye barnehageplasser vil bli langt større enn tilbudet i årene som kommer.

Innstillingen, Holtålen kommune bygger en ny barnehage i Ålen som beskrevet i saksfremlegget, med byggestart i 2022 og en kostnadsramme på 50 millioner. Prosjektet innarbeides i investeringsbudsjettet for 2022, og merkostnadene drift innarbeides i økonomiplanen fra og med 2023, ble enstemmig vedtatt til tross for utsettelsesforslag fra Pensjonistpartiets representant Olav Halvor Megård.

Utsettelsesforslaget fikk en stemme og falt.

I debatten var det flere som tok ordet, blant annet arbeiderpartiets Toril Løvdal. Hun sa at 50 millioner er utrolig mye penger og uttrykte bekymring for om kostnadene var kvalitetssikret på flere områder - blant annet om rentestigning var iberegnet.

Kommunedirektør Marius Jermstad svarte Løvdal at selve bygget har kostnadsoverslag på 41 millioner og tanken er at resten skal dekke ukjente faktorer.

– Vi har ikke prøvd å sminke brura, sa Jermstad.

Utsettelsesforslag

Pensjonistpartiets Olav Halvor Megård tok så ordet og kunngjorde at i formannskapet var han villig med på ferden da han ikke hadde alternativ til innstillingen, som virket solid. Underveis, derimot, har det dukket opp ting

Han sa at Pensjonistpartiet er opptatt av god barnehagedekning, men at dette var et resultat av hastverksarbeid.

Han påpekte flere feil i saksbehandlingen, blant annet at tomta ikke ligger i Jensåsvollan, men i Midtvollan. Han savnet også politisk behandling av tomtevalget og mente dette var noe som bare ble bestemt i formannskapet.

Megård stilte seg også undrende til hvorfor man har landet på et konfliktområde.

- Kanskje det største vi har i kommunen, noe som kan resultere i ekspropriasjon . Vi har 38 dekar der en majoritetseier som eier 75 prosent ønsker å selge, mens minoritetseier med sine 25 prosent ikke vil selge. Ved ekspropriasjon vil dette ta tid og ikke kunne realiseres før i 2023, sa han i innlegget.

– Hvorfor kan man ikke omregulere det ferdig regulerte ubebodde boligfeltet Jensåsvollan?

Han stilte også spørsmål om effektiviseringsgevinstene i saksfremlegget. Megård sa at disse kommer godt fram i sakspapirene, men er det rutiner for å følge opp at det virkelig skjer?

Videre mente han at SSBs tre fremstillinger av folketallet er for optimistiske for Holtålen, med 12 barnefødsler i året. Han viste til Telemarkforskning som har påpekt at dette er alt for optimistisk, og mener det reelle tallet er 6 fødsler i året.

I saksframlegget er det brukt 15 barnefødsler.

Megård sa også at det må bygges ny vei og gang og sykkelbane til den nye barnehagen og at den gamle barnehagen i Elveland med sannsynlig må rives da det er liten interesse for gamle barnehager.

Han fremmet derfor forslag om at saken ikke er tilstrekkelig utredet og må derfor utsettes.

Foslaget fikk en stemme og falt.

Vanskelig med prognoser

Kommunedirektøren tok så ordet og svarte på flere av punktene.

– Det er mange - ikke spørsmål, men påstander jeg ikke ønsker å kommentere - blant annet rundt tomtevalg.

Men når det kommer til å hente ut effektiviseringsgevinster, så mente Jermstad at Holtålen kommune hadde flere eksempler på det, blant annet innen eldreomsorg.

Han innrømmet at befolkningsprognoser er vanskelige.

– Vi har tatt skikkelig feil også tidligere. Men vi har netto tilflytning og 25 prosent av barna i skolen er ikke født i kommunen, sa han.

Arbeiderpartiets Petter Almås tok så ordet og sa at dette er en gladsak for kommunen.

– Det handler om at vi skal ruste oss for fremtida. Vi har hatt en lang og god diskusjonpå denne saken i gruppa, og vi skal ikke ta lett på en så stor investering. Men vi må av og til investere, noe som er riktig i dette tilfelle da utfordringene på området kommer fort. Vi må tenke på samfunnsutvikling og fremover og vi har ikke råd til å ikke ta denne beslutningen, sa han.

Diskusjon på tomtevalget

Megård la til at barnehagebygg avskrives over 40 år og at det derfor står igjen mye restgjeld i Elveland.

– Tar man med dette er det ikke snakk om 50 men 70-80 millioner i kostnader, sa han og la til at barnehageplasser ikke er noen garanti for at det kommer fler barn.

- Barnehageplasser finnes det overalt, sa han og inviterte til en diskusjon på omregulering av Jensåsvollan - et boligfelt ingen vil bygge i.

Det var kun ordfører Hitterdal som ønsket å hive seg inn i den diskusjonen.

– Det er ikke slik at ingen vil bygge i Jensåsvollan. Vi har ei jente i Haltdalen som har vunnet tomt og som har plukket seg ut denne. Kanskje vil også bygging av barnehage gi området løft - likeså bedre opplysning om at tomtene finnes.

Hitterdal sa også at arealet i Jensåsvollan er for lite for en barnehage av den størrelsen som skal bygges.

Senterpartiets Liv Rønning var den siste som tok ordet i debatten og sa at det for hennes parti var viktig med full barnehagedekning og løpende opptak.

– Derfor har saken stor prioritet og vi støtter forslaget. Er selvsagt bekymret for kostnaden, men jeg tror på lang sikt at dette ordner seg. Også dagens drift av Elveland og Midtstuggu har kostet mye, sa hun.

Ved avstemning ble innstillingen enstemmig vedtatt.

ANNONSE