ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Opptak:

Kommunestyremøte på Røros

Kveldens kommunestyremøte på Røros skal blant annet behandle nytt bibliotek og utbyggingen av Gjøsvika 5.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 29.04.2022 kl 15:25

ANNONSE
Annonse

Saksliste

23/22 FRAMTIDIG BIBLIOTEKLOKALER I RØROS SENTRUM

24/22 REGULERING GJØSVIKA ETAPPE 5 - SLUTTBEHANDLING

25/22 REGULERINGSPLAN RØROSMEIERIET - ANDRE GANGS
BEHANDLING

26/22 FRITAK FRA POLITISKE VERV OG VALG AV NYTT MEDLEM

27/22 REN RØROS AS: INNSTILLING AV 1 MEDLEM TIL VALGKOMITE

28/22 RØROS VEKST AS: INNSTILLING AV 1 STYREMEDLEM

29/22 FORVALTNINGSREVISJON I ABAKUS AS - RAPPORT

30/22 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON I REN RØROS AS

Nøkkelord

ANNONSE