ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Se opptak fra

Kommunestyremøte på Røros

Direkte her kl 19.00: Kommunestyremøte i Røros kommune.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

SAKLISTE

45/21 TRYGT SKOLEMILJØ

46/21 TRYGT BARNEHAGEMILJØ

47/21 NY AUTORISASJON AV VERDENSARVSENTERET

48/21 UTREDNING ROTASJON AV LÆRERE OG / ELLER
SAMORDNING AV FÅDELTUNDERVISNING

49/21 RØROS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2020

50/21 DIALOGKONFERANSE 1: BUDSJETT OG
ØKONOMIPLAN 2022-2025

51/21 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2021

52/21 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 17.06.21 -
FRITIDSAKTIVITETER FOR BARN OG UNGE

53/21 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 17.06.21 -
MIKROHUSETABLERING I RØROS KOMMUNE

54/21 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FJELLSJØEN
- GID 402/3

Her finner du møtepapirene for kveldens kommunestyremøte som er direktesendt fra Falkbergetsalen på Storstuggu:

https://roros.kommune.no/wp-content/plugins/api-plugin/download.php?file=678107

Nøkkelord

ANNONSE