ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Se opptak fra

Kommunestyremøte på Røros

Kveldens kommunestyremøte på Røros avholdes som fjernmøte. Se hele møtet direkte her

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 27.05.2021 kl 19:12

ANNONSE
Annonse

SAKLISTE

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET - 2021

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET - 2021

KOMMUNEPLANENS AREALDEL- SLUTTBEHANDLING

"DEN GODE RØROSBARNEHAGEN"

ÅPNINGSTIDER I BARNEHAGENE OG BARNEHAGETILBUD PÅ SOMMEREN - KARTLEGGING AV BEHOV

RØROS KOMMUNES EIERSKAP I RØROS SLAKTERI AS

SLUTTRAPPORT_KOMMUNEN SOM TILRETTELEGGER FOR ARBEIDSPLASSER I RØROS

NY AVTALE OM BRANNSAMARBEID - VERTSKOMMUNEPRINSIPPET

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - PERMISJON

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 27.05.21 - BOLIGTOMTER OG BARNEHAGE

Nøkkelord

ANNONSE