ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Se opptak fra

Kommunestyremøtet på Røros

Framtida til oppvekstsentrene på Glåmos og Brekken avgjøres av Røros-politikerne i kveld. Følg kommunestyremøtet her direkte fra klokka 18:00. Skolestruktursaken behandles som siste sak i møtet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 30.10.2020 kl 01:25

ANNONSE
Annonse

Sakliste:

80/20 – Tertialrapport 2. tertial 2020

81/20 – Innkjøpsreglement for Røros kommune

82/20 – Optimus AS: Mandat or å gå i dialog om erverv av aksjer

83/20 – Møteplan kommunestyre/formannskap 2021

84/20 – Rullering av plan for idrett, aktivitet og friluftsliv

79/20 – Fagrapport oppvekst - struktur, kompetanse og ressurser (skolestruktursaken)

ANNONSE