ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Se opptak av

Kommunestyremøte på Røros

Midt oppe i en uavklart mulig smittesituasjon på Røros avholdes det kommunestyremøte i Falkbergetsalen i Storstuggu. Direkte fra klokken 19:00.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 24.09.2020 kl 22:23

ANNONSE
Annonse

Sakliste

67/20 – Markering på Nyttårsaften

68/20 – Retningslinjer for Trafikksikkerhetsutvalget

69/20 – Reguleringsendring hyttefelt Bukkvollan

70/20 – Utviklingsplan for Røros som del av samisk forvaltningsområde for språk og kultur

71/20 – Utviklingsprogrammet ABSOLUTT

72/20 – Tilstandsrapport Rørosskolen

73/20 – Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

74/20 – Varamedlemmer Røros Tomteselskap AS

75/20 – Innstilling av varamedlem til styret i Røros Kultur– og Konferansesenter AS

76/20 – Valgkomité Ren Røros AS

77/20 – Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021 - 2025

78/20 – Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret – bridge-rapporter 2020

Nøkkelord

ANNONSE