ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Se opptak av

Kommunestyremøte på Røros

Se kommunestyremøtet direkte fra Storstuggu på Røros her.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 27.08.2020 kl 21:23

ANNONSE
Annonse

SAKLISTE

Orienteringssaker:

- Prosjekt fylkesvei 30 ved Rannveig Skansen fra Trøndelag fylkeskommune

- Planstrategi og planhierarki ved samfunnsplanlegger Hanne Bryde og
kommuneplanlegger Ingunn Holøymoen

Saksnr. Tittel

63/20 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 2020 - OPPHEVELSE AV MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM GJENNOMFØRING AV FJERNMØTER

64/20 VALG AV KONTROLLUTVALG PERIODEN 2019-2023

65/20 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN IKA TRØNDELAG 2020

Nøkkelord

ANNONSE