Annonse
Nea Radio

Direkte fra klokka 18:

Kommunestyremøte i Selbu

Det nye kommunestyret i Selbu konstitueres mandag kveld.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 14.10.2019 kl 19:02

Annonse

Her er det nye kommunestyret i Selbu

Tanja Fuglem
Kolbjørn Uthus
Kjell Tore Aftret
Ole Morten Balstad
Anne Kari Skotnes
Per Einar Sæther
Alf Ronny Rotvold
Marit Grøtte
Svein Ove Dyrdal
Lars Sletne
Tina Sletne Alsethaug
Gunnar Olav Balstad

Jarle Aftret (Sp)
Liv Grøtte (Sp)
Per Røsseth (Sp)
Per Avelsgård (Sp)
Bianca Dretvik Silderen
Thomas Engan (Sp)
Eline Stene (Sp)
Geir Ove Lillebudal (Sp)

Trond Kåre Langseth (H/KrF)
Nils-Even Fuglem (H/KrF)
Hilde Guldseth (H/KrF)

Gro Mari Engen Hanem (SV)
Åsmund-André Sjøberg (SV)

Her er sakslista

PS 64/19 Referatsaker
PS 65/19 Godkjenning av kommunestyrevalget for Selbu 2019
PS 66/19 Valg av formannskap for perioden 2019 - 2023
PS 67/19 Valg av ordfører og varaordfører for perioden 2019 -2023
PS 68/19 Valg av hovedutvalg for valgperioden 2019 - 2023
PS 69/19 Valg av valgnemnd for perioden 2019 - 2023
PS 70/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023
PS 71/19 Valg av representanter og vararepresentanter til Kommunenes Sentralforbund

Annonse