Annonse
Nea Radio

Leserbrev:

– Kommuneøkonomien må styrkes

Varaordfører i Røros, Christian Elgaaen. Foto: Per Magne Moan

Uttalelse fra styret i Fjellnettverket.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Fjellnettverket er bekymret for kommunenes økonomi. En god og solid kommuneøkonomi er avgjørende for å tilby gode velferdstjenester og tilrettelegge for utvikling i næringslivet og samfunnet. I forbindelse med koronapandemien kan og må kommunene spille en viktig rolle ved å skape aktivitet i næringslivet gjennom innkjøp og investeringer. Da må det legges penger på bordet av staten.

Fjellkommunene har samlet sett en negativ folketallsutvikling og utfordringer med aldersfordelingen i befolkningen som påvirker overføringene fra staten.

I tillegg vet vi at mange av fjellkommunene og fjellområdene har mye reiseliv og fritidsbebyggelse, som betyr at en fjellkommune gjerne har mange flere mennesker innenfor sine grenser enn innbyggertallet skulle tilsi. Dette setter andre krav til for eksempel dimensjonering av offentlige tjenester.

Fjellnettverket mener brukertall framfor innbyggertall skal være førende for lokalisering, dimensjonering og finansiering av lokale offentlige tjenester.

Fjellnettverket mener at bevilgningene til kommunene og fylkeskommunene må økes kraftig.

Nøkkelord

Annonse