Annonse
Nea Radio

Kraftskatt:

- Kommunene må fortsatt sikres inntektene fra vannkraftverk, mener LO.

STATEN vil ha mer av kommunenes vannkraftinntekter. - Historieløst og dramatisk, svarer de norske vannkraftkommunene som nå får støtte fra LO. Bilde fra Sylsjøen. Foto: Andreas Reitan

Ekspertutvalget som har foreslått å avvikle kommunenes direkte skatteinntekter fra vannkraft får ikke støtte av LO.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

LO vil at kommunene fortsatt skal sikres inntektene fra vannkraftverk og understreker at endringer av skattesystemet ikke må svekke de lokale ringvirkningene, skriver FriFagbevegelse.

– Det er viktig at energiprosjekter gir lokale, regionale og nasjonale ringvirkninger i form av arbeidsplasser og inntekter til kommune, fylke og stat, heter det i høringssvaret til Finansdepartementet.

– LO er ikke enig i de radikale forslagene utvalget har om å avvikle eller fjerne de lokale inntektene av anleggene, heter det videre i høringssvaret.

Annonse