ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Helseplattformen:

- Kommunene er under voldsomt politisk press

Fredrik Syversen, direktør strategi og forretningsutvikling i IKT-Norge. Foto: Veslemøy Vråskar / IKT-Norge

Helseministeren legger press på kommunene og unnlater å fortelle at det finnes alternativer til Helseplattformen, mener Fredrik Syversen, som er direktør i interesseorganisasjonen IKT-Norge.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 17.02.2022 kl 20:04

ANNONSE
Annonse

- Informasjonen som blir gitt om Helseplattformen er selektiv, og kommunene i Midt-Norge er under et voldsomt press, mener Fredrik Syversen, som er direktør i interesseorganisasjonen IKT-Norge.

Han viser til at både helseministeren og departementet, Helse Midt og Trondheim kommune oppfordrer kommunene til å signere kontrakten med Helseplattformen.

- De prøver å selge produktet og det er for så vidt greit, men det oppfattes som et massivt politisk press mot kommunene. For mange kommuner oppleves dette ganske brutalt.

Kommunene trues og lokkes

I et leserinnlegg på Trønderdebatt, «Hesleplattformen og valgfrihet», skriver han at kommunene i det ene øyeblikket trues med at «man blir stående på perrongen» og i det neste lokkes med «at gevinstene til kommunene vil være skyhøye og innspart i løpet av fem år». Han reagerer også på at helseministeren, Ingvild Kjerkol, har gått ut og oppfordra kommunene til å binde seg til avtalen med Helseplattformen, og at dette er det alternativet kommunene i Midt-Norge har.

– I Midt-Norge er det Helseplattformen som er løsningen for å nå målet om «Én innbygger – én journal». Betingelsene for deltakelse har ligget fast hele tida, sier hun i et innlegg på nettsiden til Helseplattformen, som både kommunene og Syversen oppfatter som et press til deltakelse.

Les også: Forvirring etter uttalelse

- Det er mulig å velge andre løsninger enn Helseplattformen. Jeg syns det er spesielt at helseministeren unnlater å fortelle at det finnes alternativer, og at hun går Helseplattformens ærend, sier Syversen.

Må få velge selv

Syversen reagerer også på at det fortsatt er altfor mange uavklarte faktorer når det gjelder det økonomiske.

- Hva vet vi? Jo, vi vet at Epic (den amerikanske leverandørene) og Helseplattformen (Helse Midt og Trondheim kommune) har inngått en avtale om kjøp. Hva den endelige prisen blir for kommunene må vi anta henger sammen med hvor mange kommuner som signerer en endelig avtale, sier Syversen.

- Det som er sikkert er at for Trondheim kommune og Helse Midt-Norge blir regningen gigantisk uten flere signerte kommuner. Det kan kanskje forklare den nesten paniske innsalgsprosessen som nå foregår i hele regionen. Fra både politiske og administrativ ledelse – både nasjonalt og lokalt.

Syversen mener det må komme bedre fram at det er opp til hver enkelt kommune å velge det systemet de mener er best for dem og deres økonomi.

- Det finnes andre gode løsninger, som ivaretar sikker deling av helseopplysninger på tvers av fagområder og kommunegrenser. Her gjelder å velge systemer som tilbyr kvalitet og som er overkommelig med tanke på pris - her er det flere muligheter. Trondheim kommune og Helseplattformen må komme med et skikkelig anbud til kommunene, så de kan vurderes på samme måte som andre løsninger, mener han.

Nøkkelord

ANNONSE