ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Krigen i Ukraina:

Kommunen søker etter boliger til flyktninger

Foto: Røros kommune

Røros kommune ønsker å ta imot ukrainske flyktninger, og ber nå om hjelp til å finne boliger.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Har du ledig bolig for flyktninger fra Ukraina, spør Røros kommune i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Krigen i Ukraina har ført til at flere hundre tusen mennesker har flyktet fra landet sitt. Sannsynligvis vil også mange flere måtte flykte fra krigen. Det forventes at noen av disse vil komme til Røros, og derfor ønsker kommunen å bistå dem.

- For å få til dette trenger vi din hjelp, skriver kommunen.

Så om du har et hus eller leilighet du ønsker å leie ut, kan du ta kontakt med virksomhetsleder Toril Tronshart: 932 83 219
eller flyktningekonsulent Jo Inge Indset: 917 85 278 eller på epost til kommunen: postmottak@roros.kommune.no

Alle nyankomne flyktninger får et boveiledningsprogram og de får oppfølging i hjemmet fra kommunen. På bakgrunn av den pågående krigen i Ukraina, vedtok et enstemmig formannskap 3. mars følgende:

* Formannskapet i Røros er rystet over Russlands brutale, militære angrep på Ukraina, og tar avstand fra Russlands aggresjon
Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og får svært dramatiske konsekvenser for befolkningen, både voksne og barn, i Ukraina. FN’s høykommissær for flyktninger rapporterer denne uken om 1 million mennesker på flukt fra hjem og land. Formannskapet er innstilt på å legge forholdene til rette for at flyktninger fra krigen i Ukraina kan komme til Røros, og ber kommunedirektøren om å forberede mottak av krigsflyktninger så snart nasjonale myndigheter anmoder om dette.

* Mange barn – også i Røros – er nå bekymret og redde på grunn av krigen i Ukraina
Formannskapet er opptatt av at voksne må ta dette på alvor og snakke med barna, og oppfordrer barnehager og skoler til å være oppmerksomme på barnas reaksjoner på situasjonen.
Formannskapet ber kommunedirektøren gjennomgå kommunens beredskapsrutiner og følge opp eventuelle anmodninger fra nasjonale myndigheter.

* Røros kommune vil ta i mot flyktninger fra Ukraina
Flere norske kommuner har allerede meldt seg klare til å stille opp og ta imot flyktninger fra Ukraina, og vi i Røros ønsker å gjøre det samme. Røros kommune har tidligere vist at vi har god kompetanse på bosetting og integrering av flyktninger, og nå er det igjen tid for å stille opp, vise solidaritet og medmenneskelighet. Situasjonen er prekær og vi må raskt få klarlagt hvor stor kapasitet Røros kommune har til å ta imot flyktninger og sørge for at vi tar vår del av ansvaret.

ANNONSE