ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Video

Kommunedirektøren svarte Megård

Kommunaldirektør i Holtålen, Marius Jermstad. Foto: Per Magne Moan

Grunngitt spørsmål til kommunestyret i Holtålen. Se video nederst i saken.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 28.02.2020 kl 09:13

ANNONSE
Annonse

Pensjonistpartiets Olav Halvor Megård fremmet under kommunestyremøtet i Holtålen torsdag kveld, som ventet, et grunngitt spørsmål som gikk på prosessen rundt rebehandlingen av Gauldalsløypa.

Etter at flere medier offentliggjorde spørsmålene tidligere denne uken, har ikke reaksjonene latt vente på seg. Mange mener Megård vingler i hva han og partiet egentlig står for i denne saken. Tirsdag sa han i et intervju på Nea Radio, at det ikke hersker noen tvil om at han ønsker etablering av rekreasjonsløyper for snøscooter.

Her er rådmannen svar på det grunngitte spørsmålet:

1: Gauldalsløypa ble etablert etter vedtak av et enstemmig kommunestyre. Dersom kommunen er dypt splittet, gjenspeiles ikke dette i kommunestyret. Fylkesmannen opphevet vedtaket pga saksbehandlingsfeil. Det er derfor KD plikt iht kommuneloven å legge saken frem på en slik måte at den ikke er beheftet med saksbehandlingsfeil. PP er en del av flertallskonstellasjonen, og kan når som helst ta initiativ til å få lagt frem en sak om Gauldalsløypas videre eksistens for K.styret. Dersom så skjer, og KS vedtar at arbeidet skal stoppes, forholder KD seg selvsagt til dette. Jeg har, som tidligere nevnt ingen interesser i løypa, og har heller ikke kjørt den. Men inntil slikt vedtak foreligger, anser jeg det som KD plikt å arbeide for å realisere KS vedtak. KD forholder seg kun til KS, ikke til enkeltrepresentanter, ordfører som enkeltperson, kontrollutvalg eller andre organ, dersom dette ikke er forankret i KS-vedtak

2: Når det gjelder splittelse, vises til forrige pkt. KD forholder seg til et flertall i KS, ikke ulike «bygdestrøminger». Ut ifra de tilbakemeldinger jeg har fått, kjenner jeg meg heller ikke igjen i PPs beskrivelse.

3: Igjen, pkt 1. Inntil KS vedtar noe annet, jobber vi med å etablere Gauldalsløypa. Men det er mange andre viktige områder som KD og administrasjonen kan bruke ressurser på. Men igjen, KS har vedtatt Gauldalsløypa

4: Dette blir kjedelig, men hytteeiere har fått sagt sitt i saksbehandlingen. KS har lyttet til noen og oversett andre høringsinnspill. Dette er KS frie valg, så lenge klagere ikke har rettslig klagerett, og det er ikke mange, jfr. FM klageklagebehandling

5: Dersom en korrigerer for den del av kjøringen som i realiteten er/var disp.kjøring til hytter og setrer anslår jeg at drivstoffbruket tilsvarer et halvt årsforbruk for en familiebil. Knappest målbart. Men vi har diskutert om det kan være aktuelt å stimulere til klimavennlige snøscootere i neste runde, f.eks. redusert avgift for 4-taksskutere og fritak for evt. el-scootere.

Svar på svaret

Megård kommenterte svaret med blant annet å si å PP er det partiet som snakker best med de to frontene - ikke bare med klagerne, blant annet ved å se bredden og hvor delelinjene går.

Han viste også til en leserundersøkelse i Fjell-Ljom som viste at 60 prosent var imot scooterløype.

Megård sa videre at PP mener man ikke kan stoppe arbeidet med løypa, men er bekymret for at man vil finne ting som er så mangelfull at Fylkesmannen ikke vil gå for det.

Han avsluttet med at PP dessuten har fått forsikringer i Formannskapet om at kommunale ressurser ut over Gauldalsløypa ikke er aktuelt å bruke - altså kommunale resurser til andre løyper.

ANNONSE