ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Klimaendringer på menyen

JORDVERN: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad kom med en klar oppfordring om at politikerne må prioritere jordvern. Jordvern er også viktig i klimasammenheng. Foto: Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag og Midt-Norsk Landbruksråd arrangerte lunsj med faglig tilbehør for alle listetoppene i kommunene i Trøndelag og listetoppene i fylkestinget.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

65 trønderske politikere var tilstede under møtet fredag formiddag. Hensikten var å få en dialog rundt grønt skifte, bærekraft og klima. Med seg hadde de også landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Tema for dagen var klima som preger de politiske samtalene og samfunnsplanlegging også her i Trøndelag. Det var også viktig å vise de lokale politikerne at landbruksnæringen har en sterk politisk styring, og er pålagt å gjøre tiltak med utgangspunkt i politiske føringer.

Landbruks – og matminister oppfordret politikerne til å legge til rette for landbruket i egne kommuner, men også å stille krav.

Jordvern

- Landbruket er største fastlandsnæring i Norge som skaper arbeidsplasser og bygger samfunn. Så ta hensyn til jordvernet i egen kommune og planlegg godt, oppfordret Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Politikerne fikk også flere gode faglige innspill fra landbruksnæringen og fagfolk som jobber for å gjøre landbruket i Trøndelag mer bærekraftig. Blant annet fikk de en biologitime der både fotosyntesen og Co2 ekvivalenter stod på timeplanen. Alt for å illustrere hva som er en del av klimaregnskapet.

Ny klimaavtale

Nylig ble det inngått en klimaavtale mellom regjeringen og næringa representert ved faglagene. Det innebærer blant annet å redusere samlet klimautslipp og øke opptak av karbon i jord, beiter og skog. Jon Olav Veie hos Fylkesmannen i Trøndelag orienterte om den nye avtalen og virkemidler og tiltak i «klimalandbruket».

- Avtalen er ambisiøs når det gjelder utslippskutt. Men vi har stort potensiale i økt lagring av karbon og gjennom energiproduksjon. Eksempler er solceller på tak, økt lagring gjennom økt tilvekst i skogen og produksjon av biogass, forteller seksjonsleder Jon Olav Veie hos Fylkesmannen i Trøndelag. Men vi ser at vi må ha med oss både næring og politikerne for at vi skal kunne lykkes med dette arbeidet, sier han.

Fylkesmannen i Trøndelag ser også at både jordbruk- og skogbrukssektoren må ta grep og tilpasse seg klimaendringene vi ser lokalt og globalt.

Trøndelag er et stort landbruksfylke. Næringa i fylket står for ca 20 prosent av all jordbruksproduksjon og omlag ti prosent av all skogavvirkning i Norge. Det er derfor viktig at næringen ser at den er en del av løsningen for å nå klimamålene.

Nøkkelord

ANNONSE