ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Tydal:

Klart for tomtesalg

Ordfører Jens Arne Kvello (SP) og resten av kommunestyret skal torsdag kveld behandle saken om salg av næringsareal til datalagringssenter. Foto: Andreas Reitan

Det går mot siste fase i prosessen med å selge næringstomta til Tydal Data Center AS.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det er nå innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 18. mars hvor saken om salg av næringstomt skal behandles. Arbeidet er nå kommet så langt at det er utarbeidet kjøpekontrakt, står det i innkallingen.

Datalagringssenter

Tydal Data Center AS er kjøper av tomta, en stiftelse som er eiet av Renhold Holding AS, Eide v/styreleder Lars Naas og Brynhi.nom AS, Oslo v/styreleder Haakon Bryhni. Kommunen har kommet til enighet med kjøper om avtalen som legges fram står det i saksframlegget.

Bakgrunnen for salget er at det skal etablerere et datalagringssenter på eiendommen. Det totale arealet utgjør 110.560 m2, og kjøpesummen er på 4.303.700,-. Overtakelsen av eiendommen er ventet å skje i løpet av våren 2021.

ANNONSE