ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Kanskje kommer Kongen

Foto: Andreas Reitan

Røros kommune og arrangøren av Rørosmartnan søker Kongen om å avstå fra å arrangere Rørosmartnan i 2021, samtidig inviterer de Kongen til å åpne Rørosmartnan 2022.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

I dag sendes brevet fra ordfører Isak Veierud Busch og martnasgeneral Lillian Sandnes.

Artut om Kongen kommer

Siden Rørosmartnan er et vintermarked som er regulert i en kongelig resolusjon, synes både ordfører Isak Veierud Busch i Røros kommune og martnasgeneral Lillian Sandnes at det er på sin plass å invitere Hans Majestet Kong Harald til å gjenåpne Rørosmartnan ved å forestå den offisielle åpningen av Rørosmartnan nr. 168 i 2022.

- På Røros har vi en tidsregning før og etter martnan, og arrangementet er en stor del av vår identitet, så når vi nå ærbødigst ber Kongen om tillatelse til å avstå fra å arrangere, så er det ingen andre vi heller vil skal forestå åpningen av den store folkefesten. Det hadde vært utrolig artut om Hans Majestet Kongen har tid og anledning til få den kongelige resolusjonen av 1853 på rett spor igjen, sier martnasgeneralen gjennom en årrekke, Lillian Sandnes.

Kongelig resolusjon settes til side

Det blir første gang i historien at den kongelige resolusjonen må settes til side, og at Rørosmartnan ikke blir avholdt. Med et lite forbehold om at Hans Majestet Kongen godkjenner dette. Hverken spanskesyken eller verdenskriger har klart å sette en stopper for markedet som har blitt arrangert 167 år på rad. Men nå tvinger koronapandemien kommunen og martnasgeneralen til å søke Kongen om tillatelse til å avstå fra å avholde Rørosmartnan i 2021.

Smittevernloven som gjelder

- Selvfølgelig er det Smittevernloven som er den som gjelder uansett. Vi håper på å få Kongens samtykke til å utsette den 168. Rørosmartnan. Selv om vi er vant til å se muligheter fremfor begrensninger her på den karrige Rørosvidda, så må vi i år innse at hensynet til smittevernet ikke lar seg forene med den årlige vinterfesten, sier Sandnes.

Den offisielle åpningen av Rørosmartnan 2022 skjer tirsdag 15. februar kl. 12, og kanskje kommer Kongen.

Nøkkelord

ANNONSE