ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Skolevegring:

Jobber etter egen plan

Torgeir Granbom er rektor ved Hommelvik skole. Foto: Anne Gundersen

Ved Hommelvik skole jobbes det etter et trappesystem for å hjelpe elever som kvier seg for å gå på skolen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Mobbeombudet er bekymret over at stadig flere elever kvier seg for å gå på skolen. Dette er en bekymring rektor ved Hommelvik skole tar på alvor.

– Ingen skoler er immune mot dette. Men vi får gode resultater av å jobbe etter en plan, sier Torgeir Granbom.

Det er kontaktlærer som har hovedansvaret for å følge med på om det oppstår situasjoner en må ta tak i.

– Høyt fravær er en slik faktor, og noe som utløser tiltak.

Han forteller at de jobber etter et trappesystem.

– Det første trinnet er å ta en samtale med barn og foreldre, og så går vi videre derfra. Dersom tiltakene i trappa ikke hjelper, kobles kommunepsykolog og andre hjelpeinstanser inn.

I likhet med Hans Lieng, bekrefter Granbom at skolevegring ofte skyldes mobbing og at dette er noe de følger nøye med på.

– Det aller viktigste er å skape trygge rammer rundt alle elevene og skape et miljø der det er greit å være annerledes.

Hør intervjuet i avspilleren under:

Nøkkelord

ANNONSE