ANNONSE
Annonse
Nea Radio

- Ja til togsatsing – nei til Nye Veiers miljørasering

Morten Harper, Stjørdal SV. Foto: Anne Gundersen

Stjørdal SV sier nei til utbygging av E6 som firefelts motorvei og vil heller prioritere en kraftig satsing på jernbanen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 28.01.2020 kl 12:28

ANNONSE
Annonse

Trønderbanen og Meråkerbanen gir Stjørdal gode forutsetninger for å gjøre toget til en ryggrad for transport til og fra kommunen. Toget må prioriteres først, med elektrifisering og økt kapasitet. Stjørdal stasjon må utvikles som kollektivknutepunkt med økt parkeringskapasitet. Det gir oss et bedre transporttilbud, og gjør at vi kan kutte klimautslippene.

Det er klimasabotasje å bygge større og raskere motorvei ved siden av togsporet, slik Nye Veier planlegger E6. Nye Veier vil ha 110 km/t – som betyr økte klimautslipp, naturødeleggelser, mer mikroplast og mer støy – og har foreslått en mye større utfylling av våtmarksområdet mellom Hellstranda og Billedholmen.

Trondheimsfjorden er nasjonal laksefjord og Stjørdalselva er viktig for gyting og høsting av fisk. Området ved Hellstranda er et brakkvannsdelta som kun finnes der ferskvann møter saltvann. All forskning og tidligere kartlegginger er tydelige på at et slikt brakvannsområde er svært viktig for blant annet sjøørreten, og flere faginstanser og naturorganisasjoner advarer nå mot negative konsekvenser for fugl og fisk.

Stjørdal kommunestyre gjorde i mai 2019 vedtak om at vi er inne i en klima- og miljøkrise. Da rimer det svært dårlig å skulle vedta en plan som medfører økt vekst i biltrafikk og utslipp. Veiplanen er også i strid med ambisjoner om å unngå nedbygging av matjord.

E6-utbyggingen vil gjøre det langt vanskeligere å nå målet om nullvekst i biltrafikken som Stjørdal har underskrevet i den inngåtte byvekstavtalen, og setter dermed i fare flere titalls millioner kommunen skal få til lokale transporttiltak. Det hjelper lite med nullvekstmål hvis man bygger en hovedvei for å øke biltrafikken.

Stjørdal SV sier: Nei til utbygging av E6 som firefelts motorvei. Ja til kraftig satsing på jernbanen, ikke bare elektrifisering men også sporopprusting som gir kortere reisetid og flere avganger. Et hurtig trøndersk flytog, som blir det raskeste alternativet for reisende inn til Trondheim, vil gi en stor reduksjon av trafikken på E6 og bedre fremkommeligheten for lokal godstransport og de som er avhengig av bil.

Uttalelse fra Stjørdal SVs årsmøte

Arkivfoto Foto: NSB

Nøkkelord

ANNONSE