Annonse
Nea Radio

- Ja til klimaaktivister

Foto: Per Magne Moan

Det er ingen tid å miste om vi skal sikre et levelig klima for våre barn og barnebarn. En stemme til SV er en stemme for framtida, ikke forurensning, skriver Christian Elgaaen, ordførerkandidat Røros SV.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

På fredag vil svært mange ungdommer stå utenfor Stortinget i Oslo, utenfor rådhus og utenfor fylkeshus i hele landet. De er i streik for klimaet. De går ikke på skolen fordi de krever handling og politikere som vil gjøre noe med klimakrisen. 

I Brasil ser vi løpende en katastrofe utfolde seg. Brannene svekker Amazonas som på grunn av høyrepolitikk avskoges raskere enn noen gang. Dette er et umistelig tap av naturmangfold, fører til store klimagassutslipp og bidrar derfor til at klimakrisen i hele verden blir større.
Selv om dette skjer langt unna, så blir det enda viktigere med radikale kutt i klimagassutslipp på nasjonalt nivå, på fylkesnivå og på kommunalt nivå. For alle utslipp teller.

Folk ønsker en mer radikal klimapolitikk. SV har denne politikken og vil ta med oss konkrete krav inn i neste valgperiode i kommuner og fylkeskommuner.

SV vil ha forpliktende mål for neste kommunestyreperiode, ikke bare 11 år fram i tid. Vi må begynne nå om vi skal nå målene i 2030 og 2050. For å klare det må vi ha et forpliktende klimabudsjett som gjør at vi når målene, med tydelige forventninger til alle delene av kommunen for å få fram hvor alle kan bidra. Vi må budsjettere med klimagassutslipp som vi budsjetterer med penger, og i alle saker må vi vurdere hvordan klimaet påvirkes. SV er glad for at et slikt klimabudsjett vil innføres i Røros kommune fra 2020.

Så må vi være konkrete. Vi må ha anleggsplasser hvor maskinene går på strøm eller biodrivstoff og offentlige bygg må energieffektiviseres. Vi må kutte matsvinn, installere el-bil ladere og legge til rette for at folk kan gå, sykle og ta mer kollektivtrafikk. Kommunen må bruke makta til å kreve klimavennlige varer og tjenester når det skal bestilles. Det er på tide at miljø må telle mest.  

Det er ingen tid å miste om vi skal sikre et levelig klima for våre barn og barnebarn. En stemme til SV er en stemme for framtida, ikke forurensning.  

Christian Elgaaen
ordførerkandidat Røros SV

Nøkkelord