Annonse
Nea Radio

Debatt:

Ja til flere lærlingplasser for ungdommen

Fra venstre: IT-lærlingene Sebastian Hansen og Rasmus Gullikstad Klokkervold. 7-klassingene Mons Ola Dragmyrhaug, Jonas Stenmo, Oskar Hov, Mads Engan Elven og Deividas Linkus. Foto: Per Magne Moan/Arkiv

Det årlige inntaket av nye lærlinger kan på mange måter ifølge ledelsen defineres som høstens vakreste eventyr, mener Svein Otto Nilsen i Trøndelag Pensjonistparti. Men mange faller utenfor.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 03.02.2021 kl 17:40

Annonse

Jeg vil som gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting gratulere Verdalsbedriften Kværner som den største lærebedriften i regionen.

I høst startet 27 nye lærlinger på læretiden sin ved Kværner i Verdal. De er fordelte på åtte ulike fag. Med årets kull på plass er det nå totalt 66 lærlinger i et læreløp mot fagbrev ved bedriften.

Det årlige inntaket av nye lærlinger kan på mange måter ifølge ledelsen defineres som høstens vakreste eventyr. Det sier alt om hvordan man positivt ser på lærlinger i denne bedriften.

Lærlinger er fremtidens fagarbeidere som vi trenger mange av i årene som kommer.

De som ikke tør eller ønsker å være en lærebedrift, går glipp av verdifull kompetanse og arbeidsinnsats.

For å fullføre utdanningen sin er yrkesfagelever helt avhengige av å få læreplass.

Hvis ikke arbeidslivet stiller opp og tar imot lærlingene, svikter man den viktigste ressurs og arbeidskraft for fremtiden.

Det som er sikkert, er at man trenger flere læreplasser her i landet istedenfor å rope bare på utenlandsk arbeidskraft.

Selv om det ordner seg for flere, er det for mange som står utenfor.

Dette er elever som ikke får læreplass og er ekstra utsatt for å droppe ut av skolen og forsvinne helt fra arbeidslivet.

Dette er uverdig for den enkelte og noe vi som samfunn ikke har råd til.

Bedriftene selv skriker etter kvalifisert arbeidskraft, men de må også bidra til at flere får fullført utdanningen sin gjennom å åpne opp dørene til bedriften og gi plass til neste generasjon.

Vi må garantere læreplass for alle og utfordre både kommuner, fylkeskommuner og næringslivet til å bidra med dette.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting.

Nøkkelord

Annonse