ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Inviterer til samling om jordbruk

Skogbruk: Fylkesmannen inviterer til samling. Foto: Marit Manfredsdotter/Arkiv

Fylkesmannen i Trøndelag og skognettverkene inviterer til nettverksamling for skogbruk.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Invitasjonen går til de involverte i skognettverkene, medlemmer i arbeidsutvalget for Skogsatsing Trøndelag, pådriverne, vegplanleggerne, kommunene og fagråd for skogbruk.

Vi inviterer i utgangspunktet lederne for skognettverkene, de ansatte pådriverne og en skogeierlagsrepresentant pr. skognettverk.

Samlinga gjennomføres både innen- og utendørs. Det leggges opp til foredrag og erfaringsutveklinger, samt utferder.

Det arrangeres to parallelle utferder på dag 1 av samlinga. En utferd er tilpasset skognettverkenes behov, og en utferd tar for seg kommunenes utfordringer.

Nøkkelord

ANNONSE