ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Statsråd Gram:

Inviterer til møte om distriktsmeldingen i Steinkjer

Tilbake til kjente trakter: Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram besøker Steinkjer i Trøndelag tirsdag 1. mars. Foto: TROND VESTRE / NRK

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram besøker Steinkjer i Trøndelag tirsdag 1. mars. Han skal møte flere bedrifter, og inviterer til et eget møte for å få innspill til arbeidet med stortingsmeldinga om distriktspolitikken.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

– Etter åtte år med regjeringen Solbergs sentraliserende reformer, trenger vi en ny kurs i distriktspolitikken. Rundt omkring i landet har mange opplevd at de ikke har blitt hørt, og at problemene deres ikke har blitt løst. Derfor må vi fornye og forsterke distriktspolitikken på en rekke områder, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Med dette varsler han at regjeringen starter opp arbeidet med en melding til Stortinget om distriktspolitikken og at han har store ambisjoner for distriktspolitikken.

– I meldingen skal vi avklare hvordan vi skal gjøre disse ambisjonene om til praktisk politikk, sier Gram.

For å få et bedre grunnlag for arbeidet med distriktsmeldingen, departementet nå i gang med tematiske innspillsmøter som samler lokale og regionale aktører. Et av disse er i Steinkjer i morgen tirsdag 1. mars.

Program for besøket

Kl. 10:15 Statsråd Gram besøker InnoCamp, der ca. 40 verksemder frå fem klynger er samla for å bidra til innovasjon på ulike felt. Tema for besøket er innovasjon og fornying av offentleg sektor.

Kl. 11.00 Statsråd Gram inviterer lokale og regionale aktørar til eit innspelsmøte for å få betre grunnlag for arbeidet med stortingsmeldinga om distriktspolitikken.

Kl. 13.15 Statsråd Gram besøker Distriktssenteret for å høyre korleis kommunane kan arbeide for å bli meir attraktive for fastbuande, besøkande og næringsliv.

Stad: Skolegata 22 i Steinkjer.

Kl. 14.15 Statsråd Gram besøker Svedjan bo- og habiliteringssenter. Dette er eit mellombels butilbod til ungdom og unge vaksne med mål om å styrkje den enkelte sine ferdigheiter.

Stad: Brevigvegen 2 i Steinkjer

Kl. 18.00 Statsråd Gram er tilstades på eit avspark for Europeisk matregion Innherred.

Stad: Stiklestad hotell, Stiklestad allé 350 i Verdal

Nøkkelord

ANNONSE