Annonse
Nea Radio

Interpellasjon: Klimakrisen som nasjonal nødsituasjon

Kommunestyrerepresentant og leder i Røros SV, Christian Elgaaen.

Christian Elgaaen fra Røros SV vil ha med seg kommunestyret på at klimakrisen må erklæres som nasjonal nødsituasjon.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Til torsdagens kommunestyremøte på Røros har SVs Christian Elgaaen en interpellasjon som går på alvorligheten i klimaspørsmålet.

Interpellasjon:

Norge og verden opplever nå en klimakrise hvor store områder etter hvert kan bli helt ubeboelige, og med en enorm utryddelse av planter og dyr som følger av den. Det skjer rett foran øynene våre, og er faglig dokumentert gjennom blant annet FNs klimapanel og FNs naturpanels rapport om natur og artsmangfold.

1. mai erklærte Storbritannia at det er en «climate emergency». Dette er en stor internasjonal kampanje som har begynt i små byer og kommuner. Klimaendringene angår oss alle, og de rammer alle på forskjellige måter. Kommuner og lokalsamfunn er viktige bidragsytere for å løse problemene og unngå store konsekvenser. Derfor er det kommunene som må erklære at det som skjer ikke bare er farlig, men er en nødsituasjon som krever ekstraordinær innsats.

Klimakrisen er ikke én stor hendelse som endrer alt på en dag, men i stedet er det en endring som har skjedd over tid. Nå har vi kommet til en situasjon hvor de menneskeskapte klimagassutslippene må ta slutt om vi skal unngå katastrofale følger.

De neste årene må derfor innebære at klimaendringene og tapet av natur behandles som det det er. En nødssituasjon som krever særlig innsats i hele samfunnet. Det er et historisk ansvar å stanse klimaendringene, og et politisk ansvar å erkjenne hvor alvorlig situasjonen er.

Er ordfører enig i dette?

Forslag til vedtak:

Kommunestyret i Røros støtter at klimakrisen må erklæres som en nasjonal nødsituasjon. Røros, Norge og verden er i en klimakrise som krever ekstraordinær, rask og felles innsats for å unngå katastrofale konsekvenser.

Christian Elgaaen

Annonse