ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Foreløpig ingen smittet i Stjørdal, Meråker, Tydal eller Selbu

Innfører strengere tiltak

Skjerper tiltakene: I dag informerte konstituert kommunedirektør i Stjørdal, Tore Rømo, ordfører Ivar Vigdenes og kommuneoverlege, Leif Edvard Muruvik Vonen om situasjonen rundt Korona-viruset i Værnesregionen. Foto: Anne Gundersen

– Det er bare et spørsmål om tid før vi registrerer smitte, sier kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen. Fra i dag innføres det strengere tiltak i Værnesregionen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Håndhilse- og klemmforbud, spritdispensere utenfor kommunale bygg og stengte dører ved eldre- og helsesentre, det er noen av tiltakene som nå innføres for å kontrollere spredningen av Korona-viruset. I tillegg kommer karanteneregler som er strengere enn det som kreves av Folkehelseinstituttet.

– Fra nå er det slik at dersom helsepersonell har vært i kontakt med en potensiell smittebærer, så blir hele familien til den ansatte satt i karantene, ikke bare den ansatte selv, sier kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen.

– Dette kan virke drastisk nå, men vi gjør dette for å forsøke å holde spredningen på et så lavt som mulig nivå. Vi er i en tidlig fase, men øker beskyttelsen.

Saken fortsetter under lydfila:

Beskytte eldre og syke

Dørene ved bosentra og sykehjem vil fra nå være stengt.

– Det blir satt inn restriksjoner for å kunne bevege seg blant disse gruppene, sier ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes.

– Det vil være mulig å besøke sine pårørende, men dette blir under streng kontroll som går på influensasymptomer og om du har vært i de delene av verden der smittefaren er stor eller ikke, sier Vigdenes. Det vil heller ikke bli holdt foreldremøter de nærmeste ukene.

Saken fortsetter under faktaboksen:

Dette skriver Ivar Vigdenes på sine Facebooksider:

Det er i skrivende stund ingen påviste smittetilfeller i Stjørdal kommune. Når vi allikevel iverksetter tiltak så er det for
1) av hensyn til de risikoutsatte blant oss å begrense smitten mest mulig, og
2) av hensyn til kapasitet i helsevesenet å søke og forsinke/dra ut perioden med sykdomstilfeller lengst mulig.

Det er og skal ikke være noen grunn til hysteri, men det gjør det slik vi vurderer situasjonen ikke mindre aktuelt å iverksette lavterskeltiltak som er relativt enkle, men som allikevel kan ha stor effekt. Vi skal puste med magen, men øke aktsomheten, og samfunnet skal gå videre.

Av tiltak vi har iverksatt, og anbefalinger vi vil komme med ønsker jeg å nevne følgende:
1) Vi har allerede stengt inngangen til legevakta. Har du influensalignende symptomer skal du ta kontakt telefonisk.
2) Vi iverksetter fra i dag et håndhilse- og klemmeforbud for alle kommunens ansatte. Det vil naturlig nok fortsatt være forventet og akseptert med fysisk kontakt der det er behov for dette, f.eks i barnehage og omsorg, men unødig kontakt skal unngås. Vi oppfordrer også befolkningen forøvrig til å utvise dette skjønnet.
3) Vi vil i dagene som kommer gå til innkjøp av- og utplassere spritdispensere for desinfeksjon av hender ved inngangen til besøksintensive kommunale bygg, og med en forventning om at disse brukes når de er på plass. Vi oppfordrer samtidig andre besøksintensive virksomheter til å gjøre det samme.
3) Ved våre bosentra og sykehjem vil det bli stengt for åpen ferdsel. Vi vil be folk om å vurdere behovet for besøk og ta kontakt i forkant/ved oppmøte. Har du vært i områder med varig smitte, vært i kontakt med noen som har vært det, eller har influensalignende symptomer så skal du ikke dra på besøk hit.
4) Vi har skjerpet inn karantenereglene for helsepersonell til å omfatte flere i personens omgangskrets.
5) Arrangement og lignende blir gitt en løpende vurdering. Pårørendetreff og foreldremøter er eksempelvis for en periode nå blitt suspendert.
6) Vi vil forøvrig ellers oppfordre til å følge helsemyndighetenes generelle råd om å hoste i albue/bruke papirlommetørkler, vaske med såpe/desinfisere hender grundig og ofte, samt generelt ha en lavere terskel for sykefravær.

Jeg vil ellers vise til kommunens hjemmeside www.stjordal.kommune.no og hvor det på forsiden ligger link til løpende informasjon om både våre tiltak og øvrig.

Situasjonen følges løpende.

Løpende vurdering

Hvorvidt tiltakene som settes inn er tilstrekkelige, vil være et spørsmål vurderes løpende.

– Nå må vi se på utviklingen og hva som skjer de nærmeste dagene og ukene, sier Vigdenes. En rekke arrangementer og sammenkomster er allerede avlyst i regionen.

– Når det gjelder arbeidsgivere og konferanser og lignende, så oppfordrer vi til å utvise skjønn. Når det gjelder kommunale arrangementer vil det bli gjort en vurdering i hvert enkelt tilfelle, sier Vigdenes.

Stjørdal kommune har opprettet en ny side som er knyttet opp til kommunens øvrige sider. Her finner du oppdatert informasjon om Korona-viruset i regionen.

Nøkkelord

ANNONSE