Annonse
Nea Radio

Prosessen settes igang:

Ingrid Aune får en gate eller et torg i Hommelvik oppkalt etter seg

Hedres: Ingrid Aunes får et sted eller en gate i Hommelvik oppkalt etter seg. Foto: Anne Gundersen

Kommunestyret vedtok enstemming at Ingrid Aune skal hedres med å få sitt navn på en lokalitet i hjembygda.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Det er et drøyt år siden Ingrid Aune omkom i en tragisk båtulykke, sammen med kjæresten Eivind Olav Kjellbotn Evensen. Etter en interpellasjon fra Arbeiderpartiets Helene Wean i kommunestyret mandag, ble det enstemmig vedtatt at Aune får en gate, et torg eller lignende, oppkalt etter seg.

– Ingrid var en ordfører utover det vanlige og en eksepsjonell representant for Malvik i mange sammenhenger. Blant innbyggerne beskrives hun som en raus og varm person, i tillegg til å være handlekraftig, lyttende og full av pågangsmot. Hun hadde et brennende hjerte for internasjonalt engasjement, og ikke minst for kommunen og alle dens innbyggere.

– Derfor ønsker vi å fremme et forslag om å døpe om ei gate etter Ingrid, et navneendringsforslag som er ment som en heder til Ingrid Aune, men også som en viktig påminnelse om hvem hun var og hvilken betydning hun har hatt for lokalsamfunnet, sa Wean i interpellasjonen.

Det endelige vedtaket fikk en noe endret ordlyd der man også skulle se på steder i kommunen som enda ikke har navn.

Unik

– Ingrid var unik som ordfører, svarte ordfører Trond Hoseth (AP).

– Hun hadde en dyktighet og en tilstedeværelse som gjorde henne kjent langt utenfor Malviks grenser. Han la også vekt på arbeidet Aune la ned i å utvikle en heltidskultur blant kommunalt ansatte.

– I dag er Malvik et eksempel til etterfølgelse over hele landet når det gjelder dette. Hun var unik og det er viktig å hedre Ingrid Aune på denne måten.

Presedens

Anders Frost (H), oppfordret til en viss forsiktighet i saken, ettersom han mente den vil skape presedens.

– Vi i Høyre vil stemme for forslaget, men vi maner til varsomhet i en sak som dette. Han la vekt på at Språkrådet anbefaler at en slik avgjørelse tas fem til ti år etter et menneskes bortgang, fordi et menneskes ettermæle kan forandre seg. Han poengterte også at forslaget om å døpe om en allerede eksisterende vei kan være betent.

– Her ber jeg om at rådmannen gjør et grundig arbeid og blant annet konsulterer historielaget om det blir aktuelt å døpe om. Kanskje vi heller burde finne et nytt sted å sette Ingrids navn på, mente Frost som la til at selv om Ingrid Aune var den første kvinnelige ordføreren i Malvik, har kommunen hatt flere fremtredende politikere.

– Blant annet har Mary Kvidal og Siri Frost Sterri sittet i flere perioder på stortinget og det skal vi ikke glemme.

Savn

Rakel Trondal i SV la vekt på at Ingrid Aune satte spor.

– Hun var usedvanlig raus. Ingen har gitt meg så mye politisk ros som Ingrid og det på tross av partilinjer, sa en tydelig beveget Trondal.

– Men som flere har vært inne på er det bare en grunn til at Ingrid skal få en gate eller et sted oppkalt etter seg. Det er at hun var den første kvinnelige ordføreren i Malvik.

– Vi ser at det vokser og gror i ungdomspolitikken i kommunen etter Ingrid. Så vi trenger ikke diskutere om hun var stor nok eller om hun gjorde nok, sa Trondal.

– Det går ikke en uke uten at jeg tenker at jeg savner Ingrid.

Folkeliv

Varaordfører Ole Herman Sveian (SP) mente at det kanskje ville være like passende med et travelt torg, når lokasjonen for å hedre Ingrid Aune skal velges.

– Ingrid var sosial og trivdes der folk ferdes, så et travelt samlingspunkt kunne være fint. Eller kanskje kanskje neste etappe av Malvikstien? Det var Ingrids sti, tros alt.

– Og så er det slik at det er mange veier, plasser og stier som skal ha kvinnenavn i framtiden, supplerte Trondal.

– Når vi ser at det er så godt som bare menn som får sine navn foreviget på den måten sender vi signaler til ungene våre om at menn er viktigere enn kvinner. Slik er det selvsagt ikke.

Skriftlig avstemming

– Jeg har ingen ting imot å kalle opp et sted etter Aune, sa Fremskrittspartiets Rikard Spets mot slutten av debatten.

– Jeg kjente henne ikke og jeg møtte henne bare en gang. Hun var et åpent og fint menneske som jeg fikk et godt inntrykk av. Men etter å ha hørt på innleggene i debatten, så forstår jeg bedre hvorfor språkrådet anbefaler at en skal vente noen år med å sette igang en slik prosess. En kan nesten si at å oppkalle en gate eller et sted så rett etter dødsfallet blir som en forlengelse av begravelsen og dermed er det en fare for at prosessen styres mer av følelser enn saklighet.

På bakgrunn av dette ba Spets om en skriftlig votering i saken. Dette lot seg ikke gjøre i følge den nye kommuneloven.

Det ble enstemming vedtatt at rådmannen skal sette igang prosessen med å oppkalle en gate, et torg eller et sted etter Ingrid Aune.

Nøkkelord