ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Stjørdal SV:

– Ingen vindturbiner ved Vennafjellet!

Morten Harper er kommunestyrerepresentant for Stjørdal SV. Foto: Anette Fossmo

Det svenske selskapet Arise AB vil bygge omkring 30 vindturbiner ved Vennafjellet, mellom Elvran og Mostadmarka. Dette vil Stjørdal SV jobbe for at ikke skal skje.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Utbyggingen er planlagt i Leksdal statsallmenning, heter det i debattinnlegget. Stjørdal SV mener kommunen allerede nå skal gi utbygger klar beskjed om at dette vil være et uholdbart naturinngrep og at planene må skrinlegges.

Ved Vennafjellet er det store verdifulle natur- og friluftsområder. Vi har sett andre steder i Trøndelag hvor voldsomme inngrep utbyggingen av vindkraft på land fører til. Det er ikke bare selve vindturbinene, men
også mye veier og annen infrastruktur. Det som før var naturområde, blir mer av et industriområde.

Det svenske forslaget er omfattende og inngripende. En slik utbygging vil endre utmarka fullstendig. Det går på bekostning av naturmangfold, beitenæringer, jakt, fiske og annet friluftsliv. I Leksdal allmenning har vi Nævra naturreservat, og flere områder er vurdert for vern på grunn av forekomst av rødlistearter tilknyttet gammelskog.

Naturen vår er under et sterkt nedbyggingspress. Arter forsvinner, og vi har en naturmangfoldkrise. Erfaring viser at rovfugl er spesielt utsatt for å bli drept av turbinene. Helheten i landskapet er dessuten en viktig del av naturmangfold slik det er definert i naturmangfoldloven.

Vi trenger mer fornybar energi for å redusere klimautslippene, men klimakrisen kan ikke løses ved å ødelegge naturen vår. Klimakrisen krever at det satses på energieffektivisering, modernisering av eksisterende vannkraftverk, solenergi og havvind – ikke vindkraft i verdifull natur. Her på Stjørdal arbeider SV for eksempel for solceller på rådhustaket og andre kommunale bygg, som gir fornybar kraft uten naturinngrep, og en skikkelig satsing på sykkelveier og lokalbussen slik at vi kan redusere bruken av privatbil.

Stjørdal SV sier nei til den foreslåtte utbyggingen av vindturbiner i Stjørdal.

Nøkkelord

ANNONSE