ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Ingen rypejakt

UTEN HAGLE: Årets høsttur må skje uten hagle i Roltdalen. Fint plassert i lia over Prestøyan i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ligger Prestøyhytta. Foto: Marthe Belsvik Stavrum

- Det er ikke forsvarlig å åpne for jakt på lirype, fjellrype og skogsfugl i Roltdalen og Nålbogen statsallmenning i høst, mener Selbu fjellstyre.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Resultatene fra rypetakseringa i 2019 viser at det er en kraftig nedgang i kyllingproduksjonen i Roltdalen og Nålbogen statsallmenning.

- Ut fra dette og Selbu fjellstyres mål om å forvalte rypebestanden på en bærekraftig måte finner en det ikke forsvarlig å åpne for jakt på lirype, fjellrype og skogsfugl i Roltdalen og Nålbogen statsallmenning i 2019, heter det i et enstemmig vedtak fra Selbu fjellstyre.

Fare for stamfuglen

Vedtaket ble fattet med grunnlag i de tallene som foreligger etter at lirypetakseinga er gjennomført. Tallene for 2019 kan sammenlignes med tallene fra 2015, men er litt svakere. Det ble heller ikke åpnet for jakt i 2015.

- Kyllingproduksjonen ligger på 2,5 i 2019, mens en de to forgående år har hatt en kyllingprodukjon på 6-7 på våre jaktfelt.
Det er altså ikke noe å høste av om det ikke skal gå utover stamfuglen.
Selbu fjellstyre har som mål å opprettholde en levedyktig rypebestand i sine jaktfelt. En er avhengig av å ha nok stamfugl også i årene fremover og ønsker ikke å beskatte denne med jakt i 2019. Det å stenge for jakt i år ser en på som en investering for årene fremover, heter det i ei pressemelding fra Selbu fjellstyre.

ANNONSE