ANNONSE
Annonse
Nea Radio

El-bil:

Ingen land i verden har flere elbiler per innbygger enn Norge

ELBILER representerer 45 prosent av nybilsalget i 2019, mens ti prosent av nye bybusser er elektriske. I tillegg kommer noen få biler (ca 30 stk) drevet med hydrogen. I oktober 2019 ble det registrert 3.742 nye elbiler. Foto: Samferdselsdepartementet

Ved utgangen av oktober var det registrert over 250.000 elbiler her i landet, noe som tilsvarer omkring ni prosent av den totale norske bilparken.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Elbilen Nissan Leaf var Norges mest solgte bil i fjor, og hittil i år er elbilen Tesla Model 3 landets mest solgte bil, heter det i ei pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Hvordan har Norge klart det?

Det er flere grunner til at Norge har lykkes med elbilsatsingen:

1) Først og fremst gjør fritak for de tradisjonelt høye engangsavgiftene og merverdiavgift at det er økonomisk gunstig å kjøpe elbiler i Norge. De fleste andre europeiske land har ikke lignende avgifter og dermed ikke samme mulighet til å tilby finansielle fordeler ved kjøp av elbil.

2) I tillegg har elbiler en rekke fordeler i trafikken:

a. Fritak for bompenger på alle riksveier
b. Gratis eller redusert pris på ferge
c. Tilgang til kollektivfelt
d. Gratis parkering

I dag er det opp til lokale myndigheter å avgjøre om de ønsker å gi gratis passering av bomstasjoner, bruk av kollektivfelt og gratis parkering. Det er etablert en nasjonal regel som sikrer at nullutslippsbiler ikke betaler mer enn halv pris av normal takst.

Nulluslippskjøretøy – Norges mål framover

I Nasjonal transportplan (NTP) for 2018 - 2029 presenterte regjeringen følgende måltall for kjøretøy:

Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy (elbiler og hydrogenbiler) fra 2025
Nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025
Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy
Forbedringer av teknologisk modenhet i kjøretøysegmentene, slik at nullutslippskjøretøy blir konkurransedyktige med konvensjonelle løsninger, ligger til grunn for måltallene.

Norges utslippsmål for personbiler nådd i 2017

Regjeringens elbilpolitikk har vært viktig for at Stortingets mål om at det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye personbiler i 2020 skal være maks. 85 gram per km. Dette målet ble nådd allerede i 2017 – tre år før tiden. I september 2019 var det gjennomsnittlige utslippet fra nye personbiler på 47 gram CO2 per km.

Ladekapasitet

En viktig årsak til det høye salget av elbiler i Norge, er at vi også har gode lademuligheter. Hittil har norske myndigheter investert omkring 150 millioner kroner i ladeinfrastruktur, hovedsakelig gjennom støtte fra ENOVA og Transnova. Frem til 1. november 2019 er det i Norge etablert 2.584 ladestasjoner med til sammen 14.737 ladepunkter.

Hva koster Norges elbilsatsing staten?

De økonomiske fordelene elbileiere oppnår betyr mindre inntekter til staten. For 2019 er dette beregnet til omkring 13,5 milliarder kroner, fordelt på følgende poster:

Nøkkelord

ANNONSE