ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Ingen grunnavståelse til folkehøgskole på Røros

Foto: Anita Sivertsgård

Tirsdag kveld var det berammet ekstraordinært årsmøte i Røros IL etter forespørsel om å avstå grunn til etablering av folkehøgskole og om å gi styret fullmakt til å fremforhandle en intensjonsavtale med Røros Folkehøgskole Eiendom AS. Dette fikk ikke styret fullmakt til.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 30.10.2019 kl 08:34

ANNONSE
Annonse

Med et fullsatt møterom på Storstuggu ble det tirsdag kveld berammet ekstraordinært årsmøte i Røros IL.

Intensjonsavtale

Styret hadde bedt om fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med Røros folkehøgskole eiendom AS om avståelse av tomt på Øra. Tomta har et areal på omlag 6 mål, men vil ikke ramme idrettsanlegget slik det fremstår i dag, men heller bidra til at Røros IL får realisert noen av tankene de har rundt Øra, som for eksempel eget klubbhus. Et salg av tomt vil kunne gi idrettslaget ca tre millioner kroner i inntekt.

Artikkelen fortsetter under lydklippet.

Skepsis

Flere av de fremmøtte i salen stilte spørsmål til at styret i idrettslaget ikke hadde gjort en grundig nok jobb i å vurdere hva de vil med Øra, og at slike planer måtte ligge på bordet før man fattet noen vedtak for fremtiden. Det kom også flere innlegg hvor det ble poengtert at det ikke var idrettslagets jobb med å finne en egnet tomt til folkehøgskolen, men at dette var noe som Røros kommune måtte ta ansvaret for.

Forslag til ny innstilling

Leder i Røros IL Fotballgruppa, Odd Erik Trønnes, var skeptisk til å gi styret fullmakt til å inngå en intensjonsavtale og ønsket å utsette saken til ordinært årsmøte i 2020 og endre kveldens innstilling. Trønnes foreslo å etablere en prosjektgruppe bestående av representanter fra alle særgrupper i idrettslaget hvor det skulle utarbeides en konsekvensutredning for kort og lang sikt, samt avklare idrettens behov.

Artikkelen fortsetter under lydklippet.

Uavklart habilitetsspørsmål

Trønnes sitt forslag til ny innstilling ble det også lagt frem et ønske om at arbeidet i prosjektgruppa skulle ledes av nestleder i styret og ikke av leder. Bakgrunnen for dette var at det ble reist habilitetsspørsmål rundt styreleder da han har vært svært fremtredende i arbeidet rundt etableringen av folkehøgskole med lokasjon på Øra. Trønnes påpekte at det ikke er snakk om styreleders kompetanse og at han støtter prosjektet med å etablere en folkehøgskole på Røros, men er usikker på plassering.

Endelig vedtak

Et enstemmig vedtaket fra årsmøtet endte til slutt på som følger: Behandling av grunnavståelse Øra utsettes til ordinært årsmøte i RIL mars 2020. Det etableres en prosjektgruppe bestående av styret og representanter fra alle særgrupper som utarbeider:

- Konsekvensutredning på kort og lang sikt

- Avklarer idrettens behov på kort og lang sikt.

- Fremforhandler eventuelt forslag til intensjonsavtale med Røros folkehøgskole eiendom AS

- Prosjektgruppen konstituerer seg selv.

ANNONSE