ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Pride:

Ingen er fri før alle er fri

Pride: Ingen er fri før alle er fri, mener Jo Arne Fosmo og Kristin Nybrodahl i Malvik Arbeiderparti. Foto: CAROLINE TOLFSEN / NRK

I år er det viktigere enn noen gang å feire Pride, skriver Malvik Arbeiderparti i et debattinnlegg.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det blir en annerledes feiring av Pride i år. Selv om vi ikke kan samles til parader, debatter, foredrag og historier om kamper som er kjempet og kamper som skal kjempes framover, skal vi fremdeles feire i bygd og by. Vi skal feire mangfoldet, likestillingen og likeverdet. Vi skal feire de kampene som har blitt kjempet før oss, og vi skal kjempe for at alle kan føle seg fri til å være den de er.

Trondheim Pride skulle egentlig vært arrangert denne uka, med debatter, konserter, sosiale sammenkomster, fester og ikke minst parade for å vise at Trondheim er en åpen, inkluderende, mangfoldig og stolt by. Det har pandemien satt en stopper for, men det skal feires likevel. Vi skal feire og markere sammen, men hver for oss.

I år er det viktigere enn noen gang å feire Pride. Black Lives Matter-opprøret over hele USA (og i verden for øvrig) viser at systematisk diskriminering av enkelte grupper fortsatt er et stort problem i samfunnet vårt. Et omfattende problem vi må sette fokus på helt til alle opplever at grunnleggende menneskerettigheter blir respektert, uavhengig av hvem de er.

Når grunnleggende rettigheter og levekår for LHBT+-personer er under angrep, og øst-europeiske land (som til alt overmål er medlemmer av EU) oppretter LHBT+-frie soner, innskrenker ytringsfriheten til aktivister og menneskerettighetsforkjempere og fjerner LHBT+-personers grunnleggende rettigheter, er det vår oppgave å si ifra! Når høyreekstreme krefter på frammarsj verden over går til angrep på minoriteter, LHBT+-personer og likestilling, truer de også den friheten, det menneskesynet og de menneskerettighetene vi sammen har kjemper for i lang tid. Da er det nærmest en selvfølge at vi tar til motmæle og viser solidaritet med de som trenger det.

Vi kan feire mangfold på mange vis. Etter en interpellasjon fra Malvik Arbeiderparti har et flertall i kommunestyret vedtatt at vi skal flagge med regnbueflagget i forbindelse med Trondheim Pride. Det er vi i Arbeiderpartiet glade for, fordi vi mener at alle skal bli sett, inkludert og satt pris på! Dessverre er ikke alle av samme oppfatning. Da kommunestyret skulle behandle interpellasjonen fra oss, ble det blant annet sagt at vi må være forsiktige med å heise flagg som kan virke splittende. La det være klinkende klart: Dersom det er noe ved Pride-flagget som kan virke splittende, er det ikke selve flagget som er problematisk. Problemet ligger i holdningene våre. Kampen mot politiske systemer og politikere som undertrykker egen befolkning, er en kamp vi alle må bidra til, både her hjemme og internasjonalt. For ingen er fri før alle er fri.

På dager som Pride et det viktig å huske på at ingen rettigheter har kommet av seg selv. Pride er også viktig for å minne oss om at ingen rettigheter må tas forgitt. Disse rettighetene trues hver dag, og vår oppgave blir dermed å fortsette kampen for at alle kan være seg selv, elske den de vil og velge fritt hvordan de ønsker å leve livene sine.

Selv her hjemme i Norge, som vi liker å tenke på som et fyrtårn for likestilling og likeverd, har vi en vei å gå. Norge faller på lista over land som er gode på LHBT+-personers rettigheter og levekår. Vi hører stadig historier om hatkriminalitet. I 2020 er neger fremdeles et hyppig brukt skjellsord, og skeive opplever ennå å bli banka opp på grunn av sin seksualitet. Dette må ta slutt.

Arbeiderpartiet er villige til å gå først i kampen mot rasisme og hatkriminalitet. For oss er kampen for likestilling, og for at grunnleggende menneskerettigheter skal bli tatt på alvor, en frihetskamp. Verden rundt oss bekrefter at vi enda i 2020 ikke er i mål. Men vi gir oss aldri.

Ingen er fri før vi alle er fri. Happy Pride!

Jo Arne Fosmo, Kristin Nybrodahl
Malvik Arbeiderparti

Nøkkelord

ANNONSE